nad výkresy

Nedostali jste stavební povolení? Nebo váš projekt roky stojí kvůli překážkám ze strany úřadů?

Proces povolování staveb se v posledních letech významně zesložitil, a to nejen na území hlavního města Prahy. 

I bezchybná podání žádostí o stavební povolení přestávají stačit. A v komplikovanějších situacích trvá získání povolení roky, někdy až desítky let.

Úřad jednoduše přestává být v některých situacích nápomocný a začíná být pro mnoho stavebníků nepřítelem. Navíc se neustále mění předpisy a jednotlivé procesy jsou složité a mnohdy neadekvátně přísné. 

Proto je nezbytné, aby každý krok klienta, žádajícího o stavební povolení, obsahoval nezpochybnitelnou syntézu informací z oblasti architektury i správního řádu. Aby reagoval na nejnovější právní předpisy, nejnovější pražské stavební předpisy i na nejnovější změny v územním plánu a plánu rozvoje města. 

S tím vším vám umíme pomoci. 

Už roky řešíme banální i složité právní spory právě v oblasti povolování staveb. Dokážeme najít problematická místa vašeho projektu a efektivně je vyřešit tak, abyste mohli co nejdříve začít stavět.

Pokud máte podobný problém, neváhejte se na nás obrátit. Čas mnohdy hraje v celém případu klíčovou roli.

A teď se pojďte podívat, jaké překážky můžeme z cesty odstranit i vám.

Kvůli stavebnímu povolení klientky jsme zařídili systémovou změnu doručování listin v celé Praze

Úryvek z usnesení kriminální policie České republiky:

Nejprve je potřeba říci, že rodinná vila není v žádném ohledu v rozporu se zájmy občanů. Zcela respektuje územní plán, všechny regulativy i okolní zástavbu. Bude stát v odstrčené uličce a téměř na ni nebude vidět. 

 

Potíž byla spíše v tom, že městská část svým odvoláním požadovala po klientce nemalé investice do místní infrastruktury. A klientka se odmítla nechat vydírat. 

 

Rozběhl se tedy případ, ve kterém městská část tvrdila, že jako účastník řízení převzala rozhodnutí o společném povolení později, než ho fakticky převzala. A byla ochotná pozměnit i úřední dokument v klientčině spisu, aby si pro svoje tvrzení obstarala důkaz.

Výsledek srovnatelný s rozhodnutím ústavního soudu

Pokud se pohybujete v prostředí pražského stavebnictví, víte, že podobné opatření, tzn. plošná změna administrativy na území Prahy, je opatření ojedinělé, spíše nemožné. A dá se přirovnat k situaci, kdy ústavní soud rozhodne o neplatnosti vyhlášky obce. 

 

V našem případě k němu vedla téměř chirurgicky přesná, intenzivní práce, kdy bylo potřeba vážit každé rozhodnutí, každý krok protistrany.

Ofenzivu jsme vedli na mnoha frontách

Poté, co se na nás klientka obrátila, bylo nezbytné zjistit, v jakém stavu celý případ aktuálně je. Oficiální část byla známá, ale zákulisní tahy nebyly na první pohled zřejmé.

 

Brzy se ukázalo, že magistrát HMP je, zcela v rozporu se správním řádem, pravděpodobně připravený zrušit klientčino pravomocné stavební povolení. 

 

Proto jsme rozběhli hned několik rovin protiútoku.

 

Předně jsme se zaměřili na chyby, které dělala městská část v interpretaci správního řádu, a nekompromisně šli po každé z nich, abychom dokázali, že odvolání městské části skutečně bylo podáno opožděně. 

 

V archivu jsme nastudovali všechna usnesení zastupitelstva městské části o způsobu doručování listin a konfrontovali ji s jejich nedodržováním.

 

Poukazovali jsme na komplexnost celého problému i nebezpečí soudních sporů s podobně poškozenými staviteli v budoucnosti.

 

Podali jsme řadu stížností na jednání konkrétních úřadů.

 

A požádali jsme o přezkum některých správněprávních postupů v rámci celého stavebního řízení.

 

Zaangažovali jsme do případu ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

A ve vhodnou chvíli jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele pro padělání a pozměnění veřejné listiny.

 

Využili jsme všechny dostupné kroky, které správní řád umožňuje, abychom úřadu uzavřeli únikové cesty.

 

Krok po kroku jsme utahovali pomyslnou smyčku. A nakonec jsme vyhráli.

architekti

Postarali jsme se Pražákům o spravedlivý způsob doručování listin

Klientce bylo potvrzeno pravomocné stavební povolení. A o to nám šlo v první řadě.

 

Vzrůstajícím tlakem jsme se ale postarali i o systémovou změnu v doručování dokumentů na území celého hlavního města. A Pražanům jsme zařídili spravedlivý způsob doručování listin, který městským částem neumožňuje manipulovat s termíny doručování a díky tomu blokovat další projekty žádající o stavební povolení. 

 

Trestní věc podezření ze spáchání trestných činů poškození cizích práv byla nakonec odložena s vysvětlením, že se nejednalo o úmysl, ale chybu. V tom okamžiku už na výsledku trestního oznámení ale nezáleželo. O skutečně podstatné okolnosti už bylo postaráno.

Životní investice klientky byla ochráněna

Původní odvolání městské části bylo od začátku zcela na vodě, její argumenty nebyly relevantní a městská část to dobře věděla. Možná i proto sáhla k prostředkům za hranou zákona a neměla problém pozměnit dodejky v klientčině spisu. 

 

Byli jsme si tedy od začátku poměrně jistí, že kdyby se spor dostal až k soudu, vyhráli bychom.

 

Naše klientka by ale i tak byla v těžké situaci. Soudní tahanice by ji připravily o 5–7 let času a její dům i životní investice do lukrativního pozemku v centru Prahy by byla ve vážném ohrožení. 

 

Jsme proto velmi rádi, že se nám pečlivě zacílenými kroky nakonec podařilo její majetek ochránit. 

 

Dnes už se na pozemku mohutně staví a majitelé počítají, že se budou brzy stěhovat do nového domova. 

Chcete stavět vilu nebo bytový projekt? A potřebujete multidisciplinární podporu? Nečekejte. Ozvěte se co nejdříve.