nad výkresy

Nedostali jste stavební povolení? Nebo váš projekt roky stojí kvůli překážkám ze strany úřadů?

Proces povolování staveb se v posledních letech významně zesložitil, a to nejen na území hlavního města Prahy. 

I bezchybná podání žádostí o stavební povolení přestávají stačit. A v komplikovanějších situacích trvá získání povolení roky, někdy až desítky let.

Úřad jednoduše přestává být v některých situacích nápomocný a začíná být pro mnoho stavebníků nepřítelem. Navíc se neustále mění předpisy a jednotlivé procesy jsou složité a mnohdy neadekvátně přísné. 

Proto je nezbytné, aby každý krok klienta, žádajícího o stavební povolení, obsahoval nezpochybnitelnou syntézu informací z oblasti architektury i správního řádu. Aby reagoval na nejnovější právní předpisy, nejnovější pražské stavební předpisy i na nejnovější změny v územním plánu a plánu rozvoje města. 

S tím vším vám umíme pomoci. 

Už roky řešíme banální i složité právní spory právě v oblasti povolování staveb. A dokážeme najít problematická místa vašeho projektu a efektivně je vyřešit tak, abyste mohli co nejdříve začít stavět.

Pokud máte podobný problém, neváhejte se na nás obrátit. Čas mnohdy hraje v celém případu klíčovou roli.

A teď se pojďte podívat, jaké překážky můžeme z cesty odstranit i vám.

Kvůli stavebnímu povolení klientky jsme zařídili systémovou změnu doručování listin v celé Praze

Úryvek z usnesení kriminální policie České republiky:

Nejprve je potřeba říci, že rodinná vila není v žádném ohledu v rozporu se zájmy občanů. Zcela respektuje územní plán, všechny regulativy i okolní zástavbu. Bude stát v odstrčené uličce a téměř na ni nebude vidět. 

Potíž byla spíše v tom, že městská část svým odvoláním požadovala po klientce nemalé investice do místní infrastruktury. A klientka se odmítla nechat vydírat. 

Rozběhl se tedy případ, ve kterém městská část tvrdila, že jako účastník řízení převzala rozhodnutí o společném povolení později, než ho fakticky převzala. A byla ochotná pozměnit i úřední dokument v klientčině spisu, aby si pro svoje tvrzení obstarala důkaz.

Výsledek srovnatelný s rozhodnutím ústavního soudu

Pokud se pohybujete v prostředí pražského stavebnictví, víte, že podobné opatření, tzn. plošná změna administrativy na území Prahy, je opatření ojedinělé, spíše nemožné. A dá se přirovnat k situaci, kdy ústavní soud rozhodne o neplatnosti vyhlášky obce. 

V našem případě k němu vedla téměř chirurgicky přesná, intenzivní práce, kdy bylo potřeba vážit každé rozhodnutí. A předvídat každý následný krok protistrany.

Ofenzivu jsme podnikli na několika frontách

Poté co se na nás klientka obrátila, bylo nezbytné zjistit, v jakém stavu celý případ aktuálně je. Oficiální část byla známá, ale zákulisní tahy nebyly na první pohled zřejmé.

Brzy se ale ukázalo, že Magistrát hl. m. Prahy je zcela v rozporu se správním řádem pravděpodobně připravený zrušit klientčino pravomocné stavební povolení. Proti tomu bylo potřeba se bránit.

Předně jsme se tedy zaměřili na chyby, které dělala městská část v interpretaci správního řádu, a nekompromisně jsme šli po každé z nich, abychom dokázali, že odvolání městské části skutečně bylo podáno opožděně. 

Z archivu jsme vytáhli usnesení zastupitelstva městské části o způsobu doručování listin a konfrontovali ji s jejím nedodržováním.

Poukazovali jsme na komplexnost celého problému i nebezpečí soudních sporů s podobně poškozenými staviteli v budoucnosti.

Podali jsme řadu stížností na jednání konkrétních úřadů.

A požádali jsme o přezkum některých správněprávních postupů v rámci celého stavebního řízení.

Zaangažovali jsme do případu Ministerstvo pro místní rozvoj. 

A ve vhodnou chvíli jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele pro padělání a pozměňování veřejné listiny.

Využili jsme všechny kličky správního řádu, abychom úřadu uzavřeli důležité únikové cesty. Krok po kroku jsme utahovali pomyslnou smyčku. 

A nakonec jsme vyhráli. 

architekti

Postarali jsme se Pražákům o spravedlivý způsob doručování listin

Klientce bylo potvrzeno pravomocné stavební povolení. A o to nám šlo v první řadě.

Vzrůstajícím tlakem jsme se ale postarali i o systémovou změnu v doručování dokumentů na území celého hlavního města. A Pražanům jsme zařídili spravedlivý způsob doručování listin, který městským částem neumožňuje manipulovat s termíny doručování a díky tomu blokovat další projekty žádající o stavební povolení. 

Trestní věc podezření ze spáchání trestných činů poškození cizích práv byla nakonec odložena s vysvětlením, že se nejednalo o úmysl, ale chybu. V tom okamžiku už na výsledku trestního oznámení ale nijak nezáleželo. O skutečně důležité okolnosti už bylo postaráno.

Životní investice klientky byla ochráněna

Původní odvolání městské části bylo od začátku zcela na vodě, její argumenty nebyly relevantní a městská část to dobře věděla. Možná i proto sáhla k prostředkům za hranou zákona a neměla problém pozměnit dodejky v klientčině spisu. 

Byli jsme si tedy od začátku poměrně jistí, že kdyby se spor dostal až k soudu, vyhráli bychom ho.

Naše klientka by ale i tak byla v těžké situaci. Soudní tahanice by ji připravily o 5–7 let času a její dům i životní investice do lukrativního pozemku v centru Prahy by byly ve vážném ohrožení. 

Jsme proto velmi rádi, že se nám přesně zacílenými kroky nakonec podařilo její majetek ochránit. 

Dnes už se na pozemku mohutně staví a majitelé počítají, že se budou na Vánoce stěhovat do nového domova. 

Chcete stavět vilu nebo bytový projekt? A potřebujete multidisciplinární podporu? Nečekejte a ozvěte se co nejdříve.