Bytový dům bez kolaudace, aneb když vás stavební firma vydírá

Lukrativní pozemek, krásná část Prahy a neotřelý projekt bytového domu. To jsou okolnosti, které pro stavitele vždy věští spoustu budoucích problémů. 

V tomto případě jsme byli přizváni ke spolupráci poměrně záhy, v přípravné fázi projektu. Proto bylo výrazně snazší reagovat na vzniklé i potenciální překážky a systematicky je odstraňovat z cesty. 

 

Klientovi jsme dořešili majetkové vztahy na pozemku. Vstoupili jsme do jednání s úřady, jež špatně vyhodnotili detaily projektu. Upravili jsme některé technické parametry, které ohrožovaly vydání stavebního povolení. Všechny potíže jsme elegantně řešili jednu po druhé. 

Problém přišel z úplně jiné strany

Stavební firmě, která bytový dům stavěla, se v průběhu realizace několikrát navýšil rozpočet. To klient, vzhledem k všeobecné situaci akceptoval. Považoval zvýšení nákladů za oprávněné a chtěl, aby stavba probíhala v dohodnutých termínech.

 

V závěru stavby ale stavební firma znovu nečekaně přišla s tím, že i přes všechny odhady a proporční navýšení ceny, s rozpočtem stejně nevyjde. A požadovala nové, výrazné navýšení.

 

To už klient akceptovat nechtěl. A odmítl dodatečné finanční nároky firmě proplatit. 

 

Proto se stavební firma rozhodla ho k navýšení rozpočtu donutit nátlakem a ze dne na den stavbu opustila.

 

To by nebyl až takový problém. Dům byl téměř hotov a stačilo málo, aby jej klient dokončil. 

Jenže…

Stavební firma se rozhodla vydírat

Odmítla klientovi formálně předat nejen stavbu, ale i veškerou dokumentaci nezbytnou ke kolaudaci. Jednalo se například o revizní zprávy ke všem technologiím, výsledky akustických měření, protokoly o provozních zkouškách a mnoho jiného. 

 

Navíc začala dotčeným úřadům posílat lživá oznámení, kde poukazovala na skutečnost, že dům není postaven podle norem, je nebezpečný a nesmí tedy být zkolaudován. 

 

Objevil se dokonce i blíže nespecifikovaný nátlak na stavební úřad ze strany úředníků magistrátu, aby bytový dům vůbec zkolaudován nebyl.

Klient byl v pasti

Bytový dům nemohl projít kolaudací a hotové byty nemohly být předány novým majitelům, kteří už na ně netrpělivě čekali. 

 

Bylo tedy nutné jednat rychle.

 

S úřady a organizacemi v místě, kde bytový dům stojí, máme naštěstí dlouhodobě dobré vztahy. Neprodleně jsme je informovali o nastalé situaci a sdělili jim, že musíme celou dokumentaci znovu vytvořit tak, aby splnila zákonné požadavky.

Maximálně jsme v tuto chvíli zúročili nejen třicetileté zkušenosti, ale i roky budované dobré vztahy s dodavatelskými firmami. 

 

Krok po kroku jsme získali protokol ke každé technologii v domě. Udělali nové revize i tlakové zkoušky. A vytrvale jsme informovali úřady, abychom nenechávali ani minimální prostor pro spekulace a manipulaci stavební firmy. 

 

V beznadějné situaci tak začala pomalu svítat naděje. A zdálo se, že Davidi nakonec zvítězí nad stavebním Goliášem. 

 

Za 6 měsíců bylo vše připravené a klient mohl podat žádost o kolaudaci bytového domu.

Svého úředníka zbytečně nedráždi

Stavební úřad měl v té době už dost nátlaku, který na něj stavební firma, i skrze jiné subjekty, vyvíjela. Ocenil naše vstřícné a transparentní jednání a poměrně rychle posoudil dokumentaci jako kompletní a kolaudaci vydal. 

 

Klient ještě musel samozřejmě vyčkat na nabytí právní moci a na vydání čísla popisného, bez kterého nemůže bytové jednotky zapsat na katastr. Pak už ale mohl byty začít v klidu předávat novým majitelům.

 

Zpoždění bylo oproti původním plánům zhruba půl roku. Noví majitelé museli prokázat dávku trpělivosti i důvěry. O to pečlivěji jsme je o celé situaci průběžně informovali a na každodenní bázi se starali, aby jejich investice byla v maximálním možném bezpečí.

Řešíte podobnou situaci? Jsme připraveni vám s ní pomoci.