Pomáháme zrealizovat vaše developerské projekty

30 LET
VE STAVAŘINĚ, ARCHITEKTUŘE
A DESIGNU

100+ REALIZACÍ

PROJEKTY PROSAZENÉ
V KOMPLIKOVANÝCH
LOKALITÁCH

Stojí za námi zkušený multidisciplinární tým z oblasti práva, projektování staveb, statiky a konstrukce staveb, TZB, inženýringu, energetického managementu a dalších, který se podílí na projektech klientů s rodinnými domy i developerů s miliardovými projekty. 

Všechny naše zkušenosti jsme připraveni využít ve váš prospěch

Ke každému projektu přistupujeme komplexně

ARCHITEKTURA

Architektura je významnou, nikoli jedinou, součástí každého projektu. V optimálním architektonickém návrhu musí dostat stejné slovo design, konstrukční a technologická řešení i finanční efektivita. 

Správná architektonická řešení pak umí nejen výrazně zlevnit celý projekt, ale především maximalizovat užitné prostory i celkovou investici.

Navíc vhodný koncept, uzpůsobený místu i podmínkám, významně spolurozhoduje i o úspěšnosti schválení projektu úřady.

Do projektu umíme nastoupit v každé jeho fázi

Postaráme se o vše potřebné. Od studie po kompletní projektovou dokumentaci až po precizní autorský dozor.

Investorovi se ale vždy vyplatí, abychom se zapojili co nejdříve. A od úplného začátku se podíleli na volbě nejlepších možných řešení. 

PROCES POVOLOVÁNÍ STAVEB

Projednávání projektů a investičních záměrů s úřady a dotčenými orgány je disciplína sama o sobě.

Díky zkušeným kolegům z oblasti stavebního a správního práva umíme prosadit i řadu projektů v komplikovaných lokalitách. A minimalizovat tak průtahy a zvýšenou časovou náročnost.

Věnujeme se i nevyřešeným majetkoprávním vztahům pozemků s cílem odblokovat případná omezení a zhodnotit v největší možné míře pozemky i celkovou investici zadavatele. 

OPTIMALIZACE
NA PRVNÍM
MÍSTĚ

V každém projektu věnujeme velkou pozornost efektivnímu řízení nákladů a času, optimalizaci technických a architektonických řešení a maximální využitelnosti staveb.

Díky letité zkušenosti a přesahům do know-how většiny souvisejících stavebních oborů dokážeme nalézt alternativní možnosti k drahým návrhům. A podstatně ovlivnit cenu stavby vhodně zvolenými materiály, technologiemi nebo inovativním řešení na míru konkrétního projektu.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI
A EFEKTIVITY
EXISTUJÍCÍCH PROJEKTŮ

Otázku proveditelnosti a efektivity u již existujících projektů řešíme s investory zpravidla ještě před samotnou akvizicí, případně v nejranějších fázích spolupráce.

Naším cílem je co nejvíce zvýšit bezpečí plánované investice a současně odhalit možnosti navýšení kapacit projektu, které jsou v souladu s územním plánem a reálnými možnostmi pozemku.

Pokud se projekt v průběhu posuzování ukáže jako rizikový, vytváříme neprodleně podrobný plán nápravy. Spolu s odhadem nutného navýšení investic.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Technické zařízení budov je oblast, která klíčovým způsobem ovlivňuje nejen kvalitu pobytu v prostorách navrhovaného objektu, ale také dokáže zásadně ovlivnit rozpočet i následné provozní náklady budovy.

Proto je nezbytné vyřešit technické zařízení budov již ve fázi konceptu. Od samotného začátku systematicky budovat vysoký pobytový a uživatelský standard budov. A minimalizovat rizika pozdějších složitých změn a tím pádem i vícenákladů.

Dobře vyřešené technické zařízení dokáže navíc ve střednědobém až dlouhodobém horizontu prokazatelně zvyšovat i hodnotu celého projektu.

Udržitelnost jako nástroj zhodnocení investice

Technické zařízení budov dnes navíc úzce souvisí s udržitelností a zodpovědným přístupem k prostředí. Jde ale o téma složité a nejednoznačné. A klade vysoké nároky na znalosti našich zainteresovaných odborníků, jejichž úkolem je investorovi vždy načrtnout celkově nejvýhodnější cestu mezi existujícími možnostmi.

PROŠLI JSME CESTU
VLASTNÍHO DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU

Byli jsme v roli architektů, projektantů i investorů. 

Víme, kolik stojí chyby. Víme, kde jsou nejrizikovější místa projektu a jak se jim vyhnout. Máme nastavené procesy, které nám umožňují vytvořit co nejpřesnější projektovou dokumentaci a opakovaně ji podrobovat optimalizaci a revizím v závislosti na průběhu projektu. 

Díky rokům stráveným na stavbách umíme řadu chyb předvídat nebo rozpoznat v úplných začátcích a rychle se postarat o jejich vyřešení.

Reference klientů
z nejnovějších projektů

Studio David Architekti dokázalo najít společnou řeč a efektivně koordinovat všechny aktivity, což vedlo k úspěšnému průběhu projektu.“

Ing. Vladimír Kurka, místopředseda představenstva PROSPERITY holding
S David Architekti spolupracujeme dlouhodobě. Aktuálně řešíme půlmiliardový projekt vysoké školy v pražských Vysočanech. Jako zástupce investora na jejich práci, kromě vysoké profesionality a skutečně precizní projektové dokumentace, oceňuji zejména schopnost vidět problémy ještě dříve, než reálně vzniknou. Tím samozřejmě nejen zásadně snižují rozpočet stavby, ale předchází i řadě komplikací. U tak velkého projektu to samozřejmě hraje zásadní roli.““

Jiří Felix, zástupce investora České vinařské závody
Tento projekt je příkladem úspěšné spolupráce ​mezi architekty, investory, stavební firmou a ​městskou částí. Nový kampus výrazně zvýší ​kvalitu vzdělávání a poskytne moderní a ​bezpečné zázemí pro studenty i pedagogy v ​Praze 9.“

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor Panevropské univerzity
Stavíme vícegenerační dům, velkou stavbu ve velmi náročném terénu. Pan architekt je na stavbě téměř každý den. Kontroluje každou maličkost, což se propisuje do pečlivého zpracování každého detailu. Jsme s prací David Architekti velmi spokojeni. Kromě vysoké kvality návrhů a samotného zpracování se jim podařilo na našem domě udržet předcovidové ceny a zlevnit nám dům o několik milionů korun. Děkujeme.“

K.D.K.

Zavolejte nebo napište,
postaráme se i o váš projekt

David Architekti, s.r.o

nám. 14. října 1278/1

150 00 Praha 5 – Smíchov


telefon: 299 140 550

studio@davidarchitekti.cz