Přeskočit na obsah

postup rekonstrukce domu

  Stručný průvodce procesem, kterým budete muset projít na cestě k vašemu omodernímu bydlení, ať se rozhodnete rekonstruovat dům svépomocí, či dodavatelsky. Nejčastější rizika a místa konfliktů, které mohou v průběhu stavby/rekonstrukce nastat. Jak vám ulehčit jednání s odborníky, kteří pro Vás budou v průběhu stavby pracovat. Architekty nevyjímaje.

  Postup moderní rekonstrukce domu krok za krokem je nejlepší shrnout do 3 hlavních kroků:

  1. Jak začít

  Stavební program
  Technické podmínky
  Architektonická studie

  2. Čím musíte projít

  Jednání s úřady
  Projekt rekonstrukce
  Stavební povolení
  Rozpočet (kolik stojí rekonstrukce domu)
  Výběr materiálů a dodavatelů

  3. Jak na realizaci

  Harmonogram (Jak dlouho trvá rekonstrukce domu)
  Stavební dozor
  Změny
  Dokončení
  Odstraňování závad
  Nábytek a interiér

  Stavební program

  Formulujte své záměry a konečný cíl – vytvořte si “stavebního programu”. Na úplném začátku si představujete, jak by měl Vás dům vypadat, jak bude velký, co všechno v něm chcete mít. Také jste si stanovili, kolik by měl nový dům stát. Asi jste také prohlédli řadu časopisů, které se věnují bydlení. Když vše co o své budoucím domě “víte” shrnete do jednoduchého seznamu zformulujete tak svůj záměr – “stavební program”.

  Technické podmínky

  Moderní dům, který se chystáte rekonstruovat bude zásadním způsobem ovlivňovat a limitovat váš celkový záměr. Polohy nosných zdí, tvar krovu, velikosti a umístění oken. To vše bude mít zásadní význam na výslednou podobu vašeho bydlení. Zásahy do nosných konstrukcí a fasády domu patří k nejkompikovanějším a vyžadují stavební povolení.

  Architektonická studie

  Sestavení Vašich záměrů do jednotného, kompaktního, harmonického celku je hlavním účelem architektonické studie.

  územní řízení nebo územní souhlas

  Architektonická studie rekonstrukce převede vaše představy o bydlení (váš záměr) do podoby domu. Studie je základní podkladem pro daší fáze projektování domu.

  Architektonická studie zahrnuje návrhy dispozic, fasád, základních materiálů, ze kterých má být dům postaven. (Tato studie se případně dopracuje do podoby dokumentace pro územní řízení, pokud je potřeba k rozhodnutí o umístění stavby.)

  Základem úspěšné rekonstrukce domu je důkladná příprava, obzvláště, když se chystáte realizovat svůj záměr svépomocí. Vytvoření projektu rekonstrukce domu, projednání s úřady, zajištění všech materiálů a dodavatelů. Vždy počítejte s rezervou, jak finanční, tak časovou pro případné nepředpokládané situace, které během rekonstrukce mohou nastat.

  Jednání s úřady

  Územní rozhodnutí případně územní souhlas s novostavbou, či rekonstrukcí je procesní postup, daný stavebním zákonem, který vede příslušný stavební úřad. Jeho výsledkem je ve vašem případě rozhodnutí o umístění stavby. Je to nástroj územního plánování jež má zajistit kontrolovaný rozvoj území. Pro nás to znamená cca 2-3 měsíce na obstarání potřebných povolení “stanovisek” a další 2-3 měsíce na samotné řízení.

  Pro toto řízení potřebujeme tzv. “Dokumentaci k územnímu řízení” Jejím základem je architektonická studie doplněná o další dokumenty stanovené stavebním zákonem. (stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení)

  Projekt rekonstrukce domu

  Projekt ke stavebnímu povolení a dokumentace provedení stavby

  Jak se má dům postavit? Zatímco architektonická studie převádí na papír přání a potřeby stavebníka, aby si utvořil představu o svém budoucím domě. Další stupně projektové dokumentace jsou zaměřeny na technické aspekty domu a orientují se především na toho, kdo dům bude stavět, aby věděl přesně jak.

  Tento stupeň se obyčejně rozděluje do dvou: Dokumentace (Projekt domu) pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby. Názvy hovoří samy za sebe. První je pro účely získání stavebního povolení, případně ohlášení stavby a druhý je dopracování projektu domu do všech detailů a specifikací pro účely stavby i rekonstrukce.

  Důvodem vytvoření dokumentace provedení stavby je především přesné zadání toho, co se bude stavět. Aby bylo jasné co stavebník objednává, v jaké kvalitě, množství, ceně a samozřejmě termínu. Abychom se vyhnuli diskuzi „my jsme to mysleli…“

  Účelem této dosavadní práce architekta není jen aby jste měli krásný dům podle vašich představ, který se bude všem líbit, ale aby výsledné řešení bylo funkční, praktické a hlavně trvanlivé. Aby stavební detaily zhotovené podle předepsaných instrukcí „vydržely“. Tento poslední bod se netýká pouze jednotlivých stupňů návrhu, ale také a především času realizace domu. To je potřeba kontrolovat.

  kreslící prkno

  Stavební povolení/ohlášení stavby

  Správní řízení příslušného stavebního úřadu – Stavební řízení, jehož výsledkem je stavební povolení na rekonstrukci domu, nebo novostavbu je posledním setkáním s úřady před započetím stavebních prací na Vašem novém domě. K jeho podání potřebujete “projekt ke stavebnímu řízení” (jeho rozsah je daný zákonem) a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů. Je-li dům menší není stavební řízení nutné a postačí ohlášení stavby, které je o něco jednodušší a rychlejší. Potřebná dokumentace (projekt domu) je však totožná s dokumentací pro stavební řízení.

  Potřebujete-li zjistit jaká stanoviska budete potřebovat a v jakou dokumentaci je nejlepší vyrazit na příslušný stavební úřad osobně. Dozvíte se tam vše potřebné přímo od pracovníků kteří povedou vaše stavební řízení

  Rozpočet rekonstrukce

  Stránky: 1 2