hliníkový střešní plášť

Tři roky blokovali dům v Hloubětíně. Marně

Sousedi se báli, že kvůli demolici sousedního domu spadne i ten jejich. A úspěšně se tři roky odvolávali proti stavebnímu povolení

Majitel zchátralého domu v Hloubětíně k nám přišel s hotovým projektem, na který se již tři roky marně snažil získat stavební povolení. 

 

Po vstupní konzultaci navíc připustil, že se mu navržený dům nelíbí a že by kromě prosazení stavebního povolení chtěl pro svůj dům i novou architektonickou studii.

 

Z předložených dokumentů rychle vyplynulo, že původně navržený dům se má stavět na místě stávajícího, aktuálně chátrajícího objektu a má být „přilepen“ k domu sousedů. Ti se obávali, že demolice a nová výstavba jejich dům staticky poškodí, a proti stavebnímu povolení se roky úspěšně odvolávali. 

 

Klient současně vyjádřil podezření, že je „něco v nepořádku“ na jeho straně, ale že konkrétně neví, co to je. Původní projektant ho přitom opakovaně ubezpečoval, že se jedná jen o běžné průtahy úřadů, v Praze zcela normální, a že na jejich straně není nic v nepořádku. Ani nic k doplnění. 

 

Jak později vyšlo najevo, tvrzení projektanta nebylo pravdivé.

Návrh nového domu

Už se spokojeně bydlí

Co vyplynulo z našeho posouzení?
Neomluvitelné vady v dokumentaci

První, co se ukázalo, byla skutečnost, že dokumentace pro odstranění stavby byla nekompletní. A několik klíčových kapitol, zejména statika, chybělo úplně.

 

Část problému spočívala v tom, že stavební úřad má povinnost zohlednit relevantní námitky sousedů, ale nemá povinnost ani možnosti detailně zkoumat, zda navrhovaná řešení skutečně sousední dům nepoškodí. 

 

Proto pokud stavební dokumentace přímo nedokládá, jak je stabilita sousedních objektů zajištěna, má stavební úřad pravomoc vyžádat si doplňující posudky. Například statický. 

 

To stavební úřad udělal, ale původní projektant posudky nedoložil. 

 

Rychlým odborným posouzením jsme zjistili, že sousednímu domu při demolici nic nehrozí. Nicméně je nutné tuto skutečnost prokázat stavebnímu úřadu i Magistrátu hlavního města Prahy, který také celý případ opakovaně posuzoval. 

 

V neposlední řadě se ukázalo, že návrh ani dokumentace nového domu hrubě neodpovídá klientovu zadání. Ten původně navržený dům nechce. A je nezbytné kompletně přepracovat celý projekt. 

Nutné kroky, které vedly k úspěšnému cíli

1.

Vypracovat zcela novou dokumentaci pro odstranění stavby, která obsahovala i chybějící statickou část. Současně přesně popisovala postup demolice, aby jednak skutečně neohrozila sousední dům, ale také aby úřady mohly snadno posoudit její bezpečnost a správnost. A bez průtahů rozhodnout ve prospěch našeho klienta. 

2.

Znovu navrhnout dům klienta, aby odpovídal jeho zadání, potřebám a vkusu. Projít s dotčenými úřady předem celý projekt a vypracovat novou, kompletní dokumentaci pro stavební povolení. A žádost o stavební povolení samozřejmě znovu podat.

3.

Přesné kroky dopředu konzultovat nejen na příslušném stavebním úřadě, ale i s odvolacím orgánem, v tomto případě s odborem stavebního řádu MHMP. 

 

Předpokládali jsme totiž, že se sousedka i přes doložené posudky znovu odvolá, i když teď již zcela bezdůvodně. A to se také stalo.

Klient se všemi námi navrhovanými kroky souhlasil. Stejně tak navrhovaný postup odsouhlasily i oba dotčené orgány. To sice není vždy záruka průchodnosti celého procesu, ale bývá to určitá indikace, že plánované kroky jsou v souladu se standardy úřadů.

Když je dobrá příprava, může vás rychlost překvapit

A pak už šlo jedno za druhým:

 

  1. předložili jsme novou dokumentaci pro odstranění stavby
  2. předložili jsme novou dokumentaci pro povolení stavby
  3. požádali jsme o vydání společného povolení, tzn. společné územní rozhodnutí a stavební povolení
  4. stavební úřad povolení obratem vydal
  5. sousedka se podle očekávání odvolala
  6. nadřízený orgán prověřil její námitky, shledal je jako bezdůvodné a 
  7. potvrdil povolení stavby

Od prvního vstupu David Architektů do celého případu až k získání pravomocného stavebního povolení neuplynulo ani 12 měsíců. Dnes již pan majitel spokojeně bydlí v novém domě. A ze stavebního úřadu se mu dokonce dostalo nečekaného ocenění:

Ten váš dům se sem tak hodí. Je moderní, a přitom sem úplně zapadne.

Blokuje soused nebo jiný účastník stavebního řízení váš projekt? Pomůžeme vám to vyřešit.