Ing. arch. Jana Beránková

ENgineering
Více než 15 let v oboru

Jana umí opatrně našlapovat ve složitostech úřednických požadavků i zatlačit v pravou chvíli.

Vyřídí vše potřebné pro stavební povolení. A postará se o veškerou komunikaci s úřady a orgány státní správy. 

Ve spolupráci s právničkou řeší desítky požadavků úřadů, orgánů a organizací státní správy, o kterých nemusí klient ani vědět, ale které nakonec rozhodnou, zda bude jeho dům skutečně stát.

kontakt

studio@davidarchitekti.cz

299 140 550