Přeskočit na obsah

architektonická studie

  To nejdůležitější se odehrává na úplném počátku

  Realizace domu je náročný, dlouhodobý a komplexní proces a to nejdůležitější se odehrává na úplném začátku. Je to vytvoření architektonické studie. V této studii se zhmotní všechny představy, touhy, očekávání, potenciál místa, které jste si vybrali. Bude to první krok, kdy myšlenky začnou nabírat reálné obrysy, prozatím ve formě skic a náčrtů. Jaká bude studie, tak se ve svém domě budete cítit.

  Kromě novostaveb začínáme architektonickou studií i další typy projektů:

  Rekonstrukce

  Interiér

  Design

   

  Proces

  Vše začíná rozhovorem, musíme si popovídat o tom, jak žijete, jak chcete žít, po čem toužíte. Místo, pozemek. Musíme si prohlédnout, jaké místo jste si vybrali pro svoji budoucnost, co poskytuje, jaký má potenciál a jak jej využít. Kresby. Poprvé ztvárníme vše co s sebou přinášíte na místě, které jste si vybrali.

   


  Potenciál místa

  Architektonická studie je krokem k realizaci vašeho rodinného domu na určitém místě. Charakter domu bude také odrážet místo – pozemek. Např. jak je orientován na světové strany, jak je svažitý, nebo rovinatý, jak na něho dopadá slunce a stín. Ale také kudy povede vstup a vjezd, kde jsou inženýrské sítě, nebo jaký je charakter okolní zástavby.

  Protože dům vždy neoddělitelně patří na nějaké místo, mohou domy rodinné i jiné, postavené podle typového projektu vypadat poněkud odcizeně a možná i nepatřičně. Typový dům totiž pro žádné konkrétní místo nevzniká; je to pouze jakási obecné, nebo průměrné vyjádření domu. Typový dům vlastně nikam nepatří a protože nevznikal pro žádného konkrétního člověka, tak také nepatří nikomu. Je to obecný dům, pro obecné místo, ale ani obecný člověk ani obecné místo neexistují)


  Rozsah a obsah architektonické studie

  Architektonická studie řeší zejména tyto části:

  • Tvar, velikost a členění domu. Jak bude dům veliký, jak bude tvarovaný, jakou bude mít střechu.
  • Umístění domu na pozemku. Jak bude rodinný dům přesně usazen a umístěn na parcele, jak bude daleko od silnice, kam bude směřovat zahrada, kde bude vstup a vjezd, jak daleko bude k sousedním domům.
  • Dispozice všech podlaží. Jak bude fungovat, jaké místnosti bude obsahovat, jak se jím bude procházet. Kde bude mít svá společenská a osobní místa. Jakým způsobem se do domu bude dostávat světlo a slunce. Jakými směry se bude otevírat do svého okolí.
  • Hlavní konstrukční řešení a návrh základních materiálů. Z jakých materiálů bude postaven a jak bude barevný.
  • Odhad celkových nákladů na realizaci-cena investice. 

  V případě rekonstrukce jde zejména o vystižení podstatných a cenných prvků původního domu, nebo bytu a vytvoření současného moderního bydlení.

   

   


   Jedinečný pohodlný dům

  Aby byl také praktický a pohodlný. Aby fungoval, sloužil svým obyvatelům a poskytoval pohodlí a bezpečí. A to je doména technologií. Rozvody vody, kanalizace, topení, elektřiny jsou už dlouhou dobu samozřejmostí. V dnešní době se stále více uplatňují další, jako je solární ohřev vody, mechanické větrání, rekuperace, klimatizace, elektrické rolety. Dále jsou to nejrůznější datové rozvody, které umožňují na dálku tyto instalace řídit, nebo dokonce jim nechat vlastní autonomii (inteligentní dům). Všechny tyto technologie zvažujeme s našimi klienty a zapracováváme do návrhů a projektů našich domů.

  Aby byl spolehlivý. Zvláštní pozornost věnujeme všem detailům. Aby dům dobře sloužil, musí být také spolehlivý a trvanlivý. To znamená, aby vše správně fungovalo.

  Aby v něm bylo místo pro každého a každou situaci. Ptáme se našich klientů, jaká společenská místa chtějí v domě mít. Ale také jaká místa soukromá a intimní, kde si každý může najít to své útočiště.