Ing. arch. Alex Davidová,
Ph.D.

Čtvrtá generace architektů už roste

Mamince mluví do inženýringu a tatínkovi do konstrukcí.

A v každé své aktivitě připomíná všem, že vášeň, nadšení a vytrvalost umí pohnout celým světem. 

kontakt

studio@davidarchitekti.cz

299 140 550