David Architekti logo

Ing. arch. Igor David a Ing. arch. Aleš David
čeští architekti a projektanti. Jsou již 3. generací architektů a navazují na práci svého otce Ing. Jiřího Davida a děda, Ing. arch. Rudolfa Davida, který zahájil architektonickou praxi v 1. polovině 20. století v Hradci Králové
 

Již 25 let

navrhují, projektují, staví a rekonstruují originální domy a osobité interiéry.
S anglickým studiem Feruson, Cale + Sayell spolupracují na
projektech ve

Velké Británii

 
Studio tvoří všestranný, prověřený

tým

architektů, inženýrů a designérů, který zajišťuje celý proces od návrhů a projektů až po realizace.

 

David Architekti - zaměstnanci

 

Zásadním přístupem

studia David Architekti je

řešení komplexního procesu,

který tvorba a realizace domu vyžaduje. Je to celistvý a harmonický návrh,
podrobná projektová dokumentace, stavební povolení a zejména výběr dodavatelů a organizace stavby.
 
Každý proces začíná

1. krokem.

Vytvořením VIZE – celkového návrhu domu, od kterého se budou další kroky odvíjet.

návrh
nového
domu

 


 
Jaký dům bychom vytvořili pro vás

Sejdeme se s vámi a budeme hovořit o tom, jak si představujete svůj nový dům. Jak uspořádat místnosti, zahradu, vstup i parkování….

návrh
rekonstrukce
domu


Jak bychom rekonstruovali váš dům

Co zachovat, co zbourat, nebo přistavět, jak upravit dispozice domu, návrh nové fasády, koupelny, kuchyně.

návrh
bytového
interiéru


Jaký interiér bychom navrhli vám

Jak bychom zařídili vaše bydlení, uložili věci, vybrali nové materiály, zkombinovali barvy, navrhli osvětlení, vytvořili kuchyň…

TEPRVE DÍLEM ČLOVĚKA BŘEHY VYSTOUPÍ, JAKO BŘEHY

Za každým tvůrčím procesem je filozofie. „Most se lehce a mocně klene nad říčním proudem. Nespojuje pouze předem dané břehy. Teprve díky spojnici mostu vystupují břehy jakožto břehy. Most staví jeden břeh proti druhému.
Břehy se také netáhnou lhostejně podél řeky jako pouze okrajové pásy pevné země. Most spolu s břehy vždy k řece přibližuje i dálky krajin, které jsou za oběma břehy. Přivádí řeku i břeh a zemi do vzájemného sousedství.“
Martin Heidegger, Bauen – Wohnen – Denken

most

Proces vzniku domu

Od celku k detailu. Proces architektonického návrhu a stavby domu je cesta formování a zpřesňování, kdy dům postupně nabývá svůj tvar nejdříve jako celek a potom do každého detailu.

Touha postavit vlastní dům. Jakkoliv se zdá, že dům a jeho podobu architekt vymýšlí a přenáší na papír, tak dům svojí podobu čerpá z člověka, z lidské touhy postavit svůj nejlepší dům. A architekt jí postupně z představ vyzdvihuje. Čerpá také z místa, kde dům má stát. To již otiskem člověka je. A tím je již do jisté míry rozhodnuto o tom, jaký váš vlastní dům bude.

Od představy k realitě. Na papíře je velmi nedokonalý předobraz vašeho budoucího domu, navzdory dokonalým způsobům jeho zobrazení a projektování. Je to plán, jaký postavit nejlepší dům na daném místě. Jak představu, kterou si člověk nese v sobě nechat prosadit do reálného světa. Jak něco zdánlivě neuchopitelného, jako představa, nebo pocit převést osobitým způsobem do hmoty.

Ing. arch. Igor David, Ing. arch. Aleš David, čeští architekti a projektanti