Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6; T: +420 299 140 550; M: studio@davidarchitekti.cz

DA-architekti

Ing. arch. I g o r David a Ing. arch. A l e š David architekti. Provázíme naše klienty po celou dobu přípravy a realizace stavby od prvních představ a nápadů po výběr dodavatelů a stavebních firem, vlastní realizaci a dokončení domu.
 
Navrhujeme, projektujeme, stavíme a rekonstruujeme domy, realizujeme interiéry, navrhujeme nábytek. Součástí naší práce je také kontrola provádění a autorský dozor. Představy o novém a moderním bydlení tvůrčím způsobem přenášíme do reality. 

FILOZOFIE
Za každým tvůrčím procesem je filozofie.

teprve dílem člověka břehy vystoupí, jako břehy


„Most se lehce a mocně klene nad říčním proudem. Nespojuje pouze předem dané břehy. Teprve díky spojnici mostu vystupují břehy jakožto břehy. Most staví jeden břeh proti druhému.

Břehy se také netáhnou lhostejně podél řeky jako pouze okrajové pásy pevné země. Most spolu s břehy vždy k řece přibližuje i dálky krajin, které jsou za oběma břehy. Přivádí řeku i břeh a zemi do vzájemného sousedství.“
Martin Heidegger, Bauen – Wohnen – Denken
architekti praha most

PROCES

jak vzniká dům, židle, stůl.


Od celku k detailu. Proces architektonického návrhu a stavby domu je cesta formování a zpřesňování, kdy dům postupně nabývá svůj tvar nejdříve, jako celek a potom do každého detailu.
Touha postavit vlastní dům. Jakkoliv se zdá, že dům a jeho podobu architekt vymýšlí a přenáší na papír, tak dům svojí podobu čerpá z člověka, z lidské touhy postavit svůj dům. A architekt jí postupně z představ vyzdvihuje. Čerpá také z místa, kde dům má stát. To již otiskem člověka je. A tím je již do jisté míry rozhodnuto o tom, jaký váš vlastní dům bude.
Od představy k realitě. Na papíře je velmi nedokonalý obraz vašeho budoucího domu, jakkoliv dokonalé způsoby jeho zobrazení a projektování použijeme. Je to plán, jaký postavit dům na daném místě. Jak představu, kterou si člověk nese v sobě nechat prosadit do reálného světa. Jak něco zdánlivě neuchopitelného, jako představa, nebo pocit převést osobitým způsobem do hmoty.

Ing. arch. Igor David, Ing. arch. Aleš David, architekti a projektanti

anglicky-dum

výběr z našich prací: