Přeskočit na obsah

jak uvažujeme o návrhu interiéru

   Interiér je to, co nás bezprostředně obklopuje.

  Interiér není statická věc, je naopak místem aktivity člověka, i kdyby jen seděl s nohama nahoře a podřimoval. Návrh interiéru má umožnit člověku pohyb, aktivitu, dokonce více aktivit. Interiér má být tvárný a umožňovat změnu. Nemá být uzavřeny, má umožnit do sebe vstoupit, aby se člověk mohl stát jeho spolutvůrcem tím, jak jej bude obývat. Interiér má dát prostor.

  Interiér je jako scéna jeviště velkého divadla.

  Musí být tak dobrá, jako hra, která se zde odehrává a je to velká hra. Scéna musí dát prostor svým hercům, aby zde mohli rozehrát své úlohy, inspirovat je. Proto se zde mají cítit přirozeně, jako doma.

   


  Harmonický návrh

  Jak uspořádat sedačku a nábytek obývacího pokoje. Jak uložit všechno to ošacení a sezónní věci. Kam umístit malou domácí kancelář. Jaký koberec by se hodil. Jaké použít materiály a barvy, aby spolu vše ladilo. A také jaké vybrat osvětlení, protože právě vhodně zvolené osvětlení vytváří atmosféru. To jsou úkoly, které návrh interiéru a interiérový design řeší.

  Navrhnout interiér je především vytvořit harmonický koncept, ve kterém se potkají všechny motivy, touhy a potřeby, se kterými každá nová zakázka přichází.

   

   


  Interiér, jako prostor pro inspiraci.

  Navrhnout interiér znamená nezaplnit nezastavět celý prostor, ale nechat místo pro vlastní fantazii a spolutvoření.

  Člověk svým každodenním bytím neustále dotváří a přetváří okolní interiér. Scéna v divadelní hře nesmí herce zabarikádovat, má jim pomoci ve hře, kterou hrají, identifikovat se a orientovat se v ní. Kde co mám a kde mám co říci, nebo udělat.


  Záměrem návrhu interiéru

  není člověka ohromit, obklopit ho úžasnými věcmi. Celý den a každý den jsme neustále bombardováni vjemy a nároky našeho moderního světa. Nejbližší interiér, tedy vlastní domov nemá zahrnout člověka věcmi, ke kterým je potřeba se neustále vyjadřovat, zaujímat názor, postoj. Člověk potřebuje prostor pro sebe, vlastní bytí, své věci a svůj život, ať se jedná o obývací pokoj, ložnici, kuchyň, nebo jakoukoliv místnost v domě.

     Design

  Design je architekturou v detailu a detail je něco, co máme neustále před očima. Je to návrh v nejmenším detailu. 

  Vyjádření sebe sama

  Z pohledu neustálých nároků okolního světa jsou cenné věci, které jsou prostým vyjádřením sebe sama. Jsou to věci, které neprosazují ani sebe ani své tvůrce a proto se cítíme s nimi dobře. Člověk je chce mít ve své blízkosti, lákají, aby se jich dotýkal. Jsou to věci, které k sobě zvou, nekladou nároky a nechávají nás být.

  Růžový medvěd. Scéna má umožnit svým hercům, postavit do kouta růžového medvěda.

  Bílá stěna, jako prostor pro vlastní vyjádření. Scéna je místem, kde se člověk vyjadřuje.


  vlastní prostor

  Na člověka neustále útočí spousta vjemů a věci, které zadání jeho pozornost. Svádějí ho. Odvádějí ho od sebe sama. Přitom tvorba, architektonická tvorba a design, by měly člověka naopak přibližovat k němu samému.

  Dobře navržený interiér poskytuje prostor, nikoliv zastavuje a zahlcuje. Otevírá mu prostor pro vlastní bytí. Nikoliv odiv sebe sama a věci kolem. Design interiéru má poskytovat prostor pro duši, stejně tak jako pro tělo. To je úkol filosofický. Člověk má mít pocit, že svět, tedy věci, kterými je obklopen jsou mu blízké. Jsou s ním v souladu. Že s ním nezápasí. Otevírají mu cesty, je zde doma. To člověk vyjadřuje prostým, tady se mi líbí, tady chci zůstat.

  Pobyt člověka na světě je filosofický. Nikoliv jen materiální. Člověk má své touhy a pocity, které chce realizovat a naplnit. Filosof má vidět a zažívat lidské touhy, motivy a pocity. Architekt a designér s nimi musí umět naložit. Nenechat se svézt zřejmým, prvoplánovým, má vidět hlouběji, aby člověku poskytl, co jeho jest, i když to člověk sám neví, ale co ho nakonec osvobodí.


  Vytvořit interiér je také praktický úkol:

  • Zajišťujeme dodávky interiérových prvků, stavebních prací a úprav instalací.
  • Zajišťujeme výrobu a instalace nábytku.
  • Na výrobu i montáž dohlížíme, kontrolujeme cenu, kvalitu i správnost účtování.
  • Zajišťujeme odstraňování reklamačních závad.

  Věnujeme velkou péči nejen vlastnímu navrhování nábytku a interiérů, ale taktéž dohlížíme na výrobu s důrazem na veškeré detaily a samotnou montáž. Často, před vlastní výrobou zhotovujeme makety, popřípadě reálné detaily konstrukce, abychom ověřili tvar, povrchovou úpravu, funkčnost a praktičnost návrhů. 3D vizualizace umožní představit si skutečný výrobek, ale dotek skutečného materiálu a zkušenost s reálným tvarem nenahradí.

  Až vám bude architekt navrhovat interiér domu, nebo bytu, musí zůstat místo pro zabydlení. Vy si svůj dům musíte zabydlet sami. To co bytový architekt pro váš byt, nebo dům vytvoří je scéna, jeviště, hra už je na vás. Aby to byl skutečně váš domov, musíte ho sami zaplnit. Svým bytím, svými věcmi, svým životem.  Bylo by chybou, kdyby architekti navrhovali vše až do posledního detailu. Pak by to mohlo také dopadnout, jako luxusní hotelový pokoj. Krásný, ale neosobní, nenaplněný, anonymní a to domov jistě není.