Přeskočit na obsah

orientace v prostoru

  Člověk je pohyblivý tvor. Má nějaké úmysly a záměry. Potřebuje se tedy v prostoru dobře orientovat. Je předmětem návrhu architekta tyto faktory identifikovat a vyřešit.

  Architektonický koncept pva_vystaviste

  Pohyb

  Na první pohled se zdá, že výstaviště je především o tom, co je vystavováno. Z pohledu návštěvníka, by se dalo říci, že to je o “pozorování“, tedy aby si návštěvník mohl dobře prohlédnout, co ho zajímá. Ovšem výstaviště je rozlehlý areál a návštěvník se po něm musí přesouvat pěšky. A to je pohyb. Pohyb v prostoru pro člověka, to je především orientace. Kde jsem. Kam chci jít dál. Jaká je nejkratší cesta. Kde najdu co hledám.

  Orientace

  Abych se dobře orientoval musí mi být dobře čitelné trasy pohybu (osy), místa křížení (uzly), významné body a těžiště celého prostoru. Těžiště má zvláštní úlohu. Je to místo, ke kterému se vztahuji. Které mám pořád na paměti. Tíhnu k němu. Je to pro mě hlavní orientační prvek.

  Pokud se člověk v prostoru orientuje dobře. Ví kde je. Je mu to známé. Pak se cítí bezpečně a pohodlně. Místo je pro něho přitažlivé. Nejlepším záměrem návrhu architekta domu je především přitažlivost místa.

  Tak, jako pilot akrobatického letadla, který se musí v prostoru rychle orientovat, stejně tak se potřebuje orientovat návštěvník rozlehlého výstaviště, aby jeho pohyb byl bezpečný a přirozený. A aby přes záplavu informací našel a viděl to, pro co sem přišel.

  Ačkoliv je řešený prostor samostatným stavebním útvarem, je součástí širšího celku výstaviště. A výstaviště je součástí urbanistického celku-města.

  Koncept návrhu

  Orientace

  3 stupně orientace člověka v prostoru.

  Orientační body

  Výstaviště. Orientační body.
  Výstaviště. Orientační body.