organická část domu se jako vlna opírá o pevnou skálu. V kresbě je také otisknutá vermeerova dívka s perlou s tipickým turbanem. Hlavním motivem domu je spojení organické hmoty s tipickou funkcionalistickou kostkou. Ta vlastně má být co nejjednodušší, aby nekonkurovala “vlně”. Dalším důležitým aspektem je souvislost s měřítkem okolních objektů.

uliční fasádu domu s hlavním vstupem a vjezdem do garáže
přízemí
patro
zahradní podlaží