Přeskočit na obsah

vila v zahradě

  Developerský projekt moderního zděného vila domu se čtyřmi byty na klíč v Praze s výraznou římsou a lícovými cihlami na fasádě. (Soukromý investor)

  Základní data projektu rodinneho domu:
  Pozemek: 1050 m2
  Zastavěná plocha: 145 m2
  Užitná plocha: 262 m2
  Návrh, projekt a realizace vilového domu o dvou nadzemních podlažích a podkroví. Moderní zděný dům stojí na pozemku uprostřed prvorepublikové vilové čtvrti Prahy 10. Vlastní objem a silueta nemovitosti připomíná původní domy v okolí, které mají většinou přízemí, patro a šikmou střechu různého tvaru. Výhodou pozemku je jeho orientace na světové strany, kdy do ulice je téměř čistý sever a do zahrady jih. Střecha domu je modelována, jako mansardová. Tento tvar je v okolní architektuře často vidět a zároveň nejlépe umožňuje vestavbu podkroví téměř na celé rozloze půdorysu.
   

  Fotografie dokončeného domu

  Architekti rozdělili fasády domu až parapety oken a širokou římsou v patře. Tímto způsobem se přízemí domu proporčně zvyšuje ve srovnání s patrem. Druhá široká římsa je těsně pod střechou a podkroví tím razantně podtrhuje. Použití říms tak dům, který je spíše kompaktní rozkládá do šířky a tím těsněji spojuje s prostředím. Malý štít směrovaný do ulice zvýrazňuje vstup do objektu a ukrývá podesty schodiště domu. Na fasádě jsou použity, jako lícové zdivo žluté šamotové cihly. Tato forma nejlépe zapdá do okolní prvorepublikové zástavby.

  Služby: náš architektonický ateliér poskytl kompletní servis “Dům na klíč”. Zhotovení úplné projektové dokumentace od architektonické studie po prováděcí projekt vč. podání zákresu do katastru nemovitostí. Zajistili jsme územní rozhodnutí i stavební povolení. Projektanti zajistili zadávací dokumentaci a výběr stavební firmy vč. přípravy smlouvy o dílo. Po celou dobu výstavby jsme vykonávali stavební dozor investora až k předání hotového domu a zajištění úspěšné kolaudace. Součástí naší práce byla také kontrola ceny měsíční fakturace na základě skutečné rozestavěnosti a závěrečné vyúčtování.

  Stavba domu krok za krokem