Prostorový koncept architektonické studie rekonstrukce a dostavby