stěny

mahagonová stěna

Každý prostor pozvedne nějakým způsobem “pojatá” stěna, jejíž součástí jsou i dveře v jedné rovině.

schody za sklem

Design bílého funkcionalistického ocelového schodiště s dubovými stupni a skleněným zábradlím je nedílnou součástí interiéru rodinného domu. Zábradlí je tvořeno stěnou z bezpečnostního skla, do kterého je přímo kotveno zábradelní madlo.