studie domu do Košíř

Rozpracovaný návrh domu do svahu.