Přeskočit na obsah

Moderní rodinný dům (Praha)

  Architektonická studie, projekt a realizace moderního rodinného domu na klíč na jižně orientovaném, mírně svažitém pozemku nedaleko Prahy. Hlavním motivem návrhu je kompozice domu “na šířku”, kde je vedle sebe, vzhledem k jižní orientaci umístěna garáž, vstup, kuchyně a obývací pokoj.

  Návrh rodinného domu

  Místo domu

  Pozemek je situován v nové zástavbě nevelkého rozsahu na okraji středočeského městečka. Mírně se svažuje k jihu a skýtá krásný výhled do okolní venkovské zeleně. Má poměrně nepravidelný tvar a jediný přístup je z jihovýchodního rohu. Abychom využili co nejvíce jižní části parcely, umístili jsme vlastní dům co nejvíce k severnímu okraji. Plocha je pak pomyslně rozdělena severojižní osou. Z jihovýchodního rohu je vjezd a vstup na pozemek, na opačné-jihozápadní části je zahrada. Obě části: veřejná a soukromá se tak nemíchají.

  Dům

  Vzhledem k vlastnímu zadání architektonické studie je dům koncipován spíše do šířky a v patře se nacházejí pouze ložnice. Tvar střechy-sedlová byla předepsána územním rozhodnutím a všechny okolní domy tuto podmínku dodržují. Vstup do domu je v jeho ose, kde na jedné straně přiléhá technická část včetně garáže a na druhé straně otevřená kuchyně a prostorný obývací pokoj s otevřeným krovem. Významným projektovým prvkem každého domu jsou okna, tedy jakým způsobem se dům otevírá a spojuje s okolím. Maximum možných oken je směrováno na jih-směrem do zahrady s výhledem do okolí. Okno kuchyně je nízké a široké a je možné z něho přehlédnout jak zahradu, tak místo vstupu a vjezdu. V projektu použité materiály na stavbu domu jsou tradiční. Architekti a projektanti navrhli obvodové zdivo a příčky z keramických bloků, omítnutých hladkou bílou omítkou. Okna dřevěná. Vnitřní dveře jsou dřevěné obložkové. Schodiště má ocelovou svařovanou konstrukci s dřevěnými-překližkovými stupni a madlem.

  Zahrada domu

  Zahrada není jenom zelenou plochou kolem domu, je to také obytný prostor, jakási venkovní místnost. Zároveň to je přechodový prostor mezi okolní přírodou, nebo zástavbou a vlastním obytným domem. Zahrada je protipólem domu a tvoří společně jednotnou architekturu. Zahrada je domem rozdělena na čtyři části. Jihovýchodní část je místem vjezdu a vstupu, je to tedy část, která je  nejvíce veřejná a spojuje dům s příjezdovou ulicí. Dvě severní části přiléhají každá k jedné místnosti v této části domu a stávají se jejími externími součástmi.

  Zakázku jsme realizovali “na klíč”, vč. zajištění, stavebního povolení, stavebního dozoru investora v průběhu stavby s kontrolou fakturace stavební firmy podle položkového rozpočtu stavby, kolaudace, odstranění vad a nedodělků po dokončení a uvedení do provozu.

  Interiéry

  Stavba domu, příjezdová cesta