rekonstrukce vily na Ořechovce

Dům ve tvaru L vytváří do zahrady intimní prostor s balkonem a terasou.

Návrh a projekt rekonstrukce historické vily na klíč v Praze 6 na Ořechovce.

Rekonstrukce prvorepublikové vily postup

Architektura a návrh rekonstrukce domu. Při projektování rekonstrukce vily na klíč máme v zásadě dvě možnosti, jak s architekturou domu naložit a jaký zvolit nejlepší postup.

  • V jednom případě projektant do hmot významně zasahujeme. Přistavujeme nové “křídlo”, nové “patro”, “otevíráme” stěny do původního domu, atd. Čili řešíme situaci, jak novou architekturu domu spojit, nebo navázat na tu původní.
  • Anebo druhý případ, kdy do hmot významně nezasahujeme, ale existující objekt chceme rekonstrukcí přizpůsobit modernímu stylu a pohodlí bydlení. To bylo naše zadání. V tomto případě jde spíše o to, v architektonické studii neznehodnotit původního “genia loci” i když práce není od slavného architekta, ale znovu jej oživit v současném pojetí. (Představme si opak, rekonstruovat dům přesně do původní podoby, což by se mohlo zdát pro dům, jako to nejlepší.) No asi bychom tam nechtěli bydlet, nejen že bychom postrádali atributy dnešního západního světa, na které jsme zvyklí, ale také by to působilo trochu jako muzeum. A v muzeu se asi pohodlně nebydlí.

Spojení historie se současným životním stylem I pro sebe citlivější rekonstrukci je důležité propojení s dnešním světem. Rodinný dům se dnes používá jinak, než před sto lety, má jiného ducha.

  • Dnešní nemovitost je více o technologiích a autonomii, které se starají o naše pohodlí, než pouze o “přístřeší”.
  • Vnitřní struktura domu je složitější než v minulosti.
  • Vzduchotechnika s rekuperací a chlazením se stará o větrání v zimě i v létě,
  • elektronika dům hlídá a spojuje nás s celým světem,
  • agregáty domu mají každý svojí virtuální “tvář”,
  • vjezd a vstup do domu nikdy nezamrznou.
  • Kuchyně už dávno není “technickým” zázemím, ale součástí obytného prostoru.
  • Téměř stejné to je i s koupelnou, respektive koupelnami jejichž počet se zvyšuje, že téměř každá ložnice má svojí vlastní.

Tedy jednoduše řečeno, při rekonstrukci nám jde v architektonickém studiu o co nejlepší využití historického potenciálu původního domu, podpořit jej a spojit ho s moderním světem, aby bylo příjemné, pohodlné a praktické v něm žít.