Přeskočit na obsah

dům s novou terasou, Praha-Hřebenka

  Pohled na rekostruovaný rodinný dům z ulice

  Návrh

  Cílem našeho návrhu rekonstrukce prvorepublikového domu bylo, zachovat původní historizující formu a co možná nepřirozeněji zakomponovat dřívější přístavby a novotvary, tak aby po zateplení domu, zůstala fasáda jednotná s druhou, nerekonstruovanou částí dvojdomu.

  Protože existující stav a původní dokumentace byly v rozporu, bylo důležité najít kompromis a zachovat logické členění fasády. Pro střešní terasu, kterou investor požadoval jsme použili celoskleněné zábradlí, aby co nejméně zasahovalo do siluety domu a nenarušovalo tak zažitý výraz domu.

  Přístavba garáže

  Při navrhování přístavby dvojgaráže, jsme se museli vyrovnat s příkrým sklonem příjezdové komunikace, proto vznikly vlastně garáže dvě s různými úrovněmi podlahy, tak aby bylo možno zachovat požadované sklony vjezdů a neposouvat garáž hlouběji do zahrady a vytvořit pouze krátkou rampu před vjezdem do garáží nikoli další vrata v oplocení.

  Velký podélný sklon pozemku a snaha o skrytí značného objemu dvougaráže byly také důvodem, částečného zapuštění garáže pod terén. Pro průčelí a bok garáže, byl navržen stejný materiál, který tvoří původní podezdívku domu i oplocení – vápenopísčité cihly. Vstupní objekt, jež by spojil garáž a původní rodinný dům, zůstal, díky rozhodnutí investora, pouze ve fázi úvah o hmotách a proporcích.

  Stránky: 1 2