Přeskočit na obsah

rekonstrukce řadového domu v Praze – Libni

  rekonstrukce řadovky
  DA000 5 + 1 + garáž
  1 zastavěná plocha 81
  2 užitná plocha 257
  3 rozměry 6 x 13,5 m

  Návrh rekonstrukce

  1. Moderní otevřené dispozice. Namísto původního členění domu do jednotlivých místností se v moderním domě dispozice otevírá a jakoby protéká od přízemí až po podkroví.
  2. Spojení se zahradou. Vytvořením obytné místnosti otevřené směrem do zahrady se charakter mění a přízemí (1np) se přímo vztahuje ke svému okolí – k zahradě a stává se součástí celého domu.
  3. Půdní vestavba. Pro nejlepší využitelnost podkroví rodinného domu navrhujeme realizovat půdní vestavbu (především z toho důvodu, že vzhledem k řadové zástavbě nebude možné významně zvedat celý krov.
  4. Posunutí fasády přízemí. Navrhujeme posunout fasádu přízemí na úroveň hlavní fasády. To podpoří naší snahu na “od-suterénování” přízemí a jeho zapojení do obytných prostor celého domu.
  5. Vřetenové schodiště. Vřetenové schodiště, které začíná již od skutečného suterénu celý dům “kotví” a poskytuje mu významnou svislou osu.
  6. Prodloužení schodů do suterénu. Původní bod zadání-pohodlnější přístup do sklepa má ještě jeden významný efekt a to je ukotvení schodiště a tady ukotvení celého domu.
  7. Rozšíření prostoru vstupu. Navrhujeme zkrátit schůdky od branky k domu, právě abychom získali větší prostor před domem
  8. Zvýšení krovu. Rozdíl výšek sousedních domů nám umožňuje krov zvýšit o 400mm. Tato úprava by nám měla projít na stavebním úřadě, právě proto, že sousední dům nepřesáhneme.

  Podrobněji o architektuře rekonstrukce řadového domu

  Po zadání jsme k návrhu přistupovali se záměrem maximalizovat využití daného prostoru. V některých případech řešení dispozic a vzhledu domu není dosud jasné, co bude nejlepší, proto jsme zvolili prezentovat nejlepší varianty, spíše než pouze jedno řešení. Domníváme se, že není dosud možné “uzavřít” architektonickou studii domu a považovat ji za hotovou. Proto spíše vyzdvihujeme hlavní body a charaktery uvažované rekonstrukce, které považujeme za důležité a předkládáme moderní řešení v již zmiňovaných variantách.

  Poznámky k filozofii řešení. Na několika místech se zmiňujeme o “ukotvení” nemovitosti, a že ho považujeme za důležité. Člověk je tvor, který chodí po zemi a je se zemí celý život spjat a nakonec v zemi skončí. Člověk se k zemi vztahuje a také k nebi. A architektura je právě vyjádřením tohoto vztahu. Proto, jako architekti považujeme za důležité, aby byl dům dobře se zemí spjat. To je také důležité pro vyšší patra, která jsou nad zem vlastně vyzdvižena a potřebují něco-sloupy, stěny a schody, prostřednictvím kterých se k zemi vztahují. Čili na “patra” je možné se dívat také “naruby”. Zdi patra nenesou, ale patra se prostřednictvím zdí vztahují k zemi-tíhnou k ní. Druhým významným aspektem domu jsou “hranice” a jejich propustnost. (propustnost hranice např. zvažujeme, když se rozhodujeme o velikosti oken)

  Návrhy materiálů. Fasády. Fasády domu se představují ve dvou variantách

  • zateplovací systém s omítkou (profilovanou) Toto řešení odpovídá současnému charakteru řadové zástavby
  • zateplovací systém se zavěšenými smaltovanými panely. Toto řešení se odklání od stávajícího vzhledu řadové zástavby a vyjadřuje více strukturovanosti domu.
  • okna bílá dřevěná, ale dala by se zvážit i plastová, myslíme, že nejsme v situaci, kdy je nutné trvat v daný moment na konkrétním provedení.

  Povrchy podlah. V duchu naší filosofie navrhujeme postupovat odspoda od těžkých materiálů směrem nahoru k materiálům lehkým.