Přeskočit na obsah

rekonstrukce, nebo novostavba?

  Kdy má ještě cenu dům rekonstruovat a kdy raději zbourat a postavit nový?

  V drtivé většině případů, pokud kupujete dům starší než 25 let cenu má hlavně místo, tedy pozemek. Dům má reálnou hodnotu minimální. (Pokud to není historická památka, nebo prvorepubliková vila.)

  Důvod je jednoduchý, abyste starý dům rekonstruovali tak, aby odpovídal současnému stylu bydlení, musíte vyměnit téměř vše. Zůstane pouze hrubá stavba. Nejspíše bude potřeba zesílit krov a vyřešit vlhkost ves klepě.

  Starý dům si málo kdy podrží nějakou vnitřní energii. Starý dům je často vyžitý, prázdný, zanesený původními obyvateli, kteří se o něj příliš nestarali a roky do jeho údržby neinvestovali ani korunu. To poznáte na první pohled. A na vás bude to všechno z domu “vymést”, zbavit se toho a rekonstruovat dům podle svých představ.

  Jsou situace, kdy starý dům má svojí vnitřní energii, která stojí za to zachovat. Nedá se totiž nahradit.

  Staré domy jsou také velmi často postaveny “chudě”. Vysypávající-se spáry mezi cihlami, nebo kameny jsou toho důkazem a týká se to i starých prvorepublikových vil na Hanspaulce. Jediné co totiž máte je v podstatě hrubá stavba, která vám ale rozhodně nebude vyhovovat a budete ji chtít předělat. Staré domy neměly žádnou hydroizolaci spodní stavby, takže nejspíše se do domu dostává zemní vlhkost, poked ne přímo voda. Tento problém se dá dobře vyřešit, ale je to složitá a finančně náročná práce.

  Projektové práce na reoknstrukci domu musí být velmi podrobné, protože si architekt bude muset poradit s každým detailem. Navíc něco nvého musí “napasovat” na něco starého. To je složitější, než pouze řešit novou situaci. Důležitým krokem před započetím projektování je důkladný průzkum. Sttaický, mykologický, prostup vlhkosti atd…

  Do ceny se promítnou hlavně změny dispozic. Při rekonstrukci domu budete chtít udělat nové rozvody instalací, nové podlahy koupelnu kuchyň, potom vám nebude vyhovovat původní dispozice, střecha se bude upravovat a to celé budete zateplovat. Se všemi těmito pracemi se dostáváte přibližně na 2/3 ceny domu nového. 

  Při celkové rekonstrukci se vždy budete blížit ceně domu nového, otázka je jak moc. Je proto důležité zvážit, zda má význam původní dům, nebo jeho část zachovat anebo dům zbourat a postavit novostavbu. To podstatné při těchto úvahách, kromě praktických aspektů také pocit, že dům má smysl zachovat, že má ještě co nabídnout.

  Pokud nebude te zasahovat příliš do nosných konstrukcí, může být nakonec cena rekonstrukce 1/2-1/3 ceny novostavby.

  Pokud budete významně zasahovat do konstrukcí, cena rekonstrukce se bude blížit ceně novostavby a může ji i přesáhnout.

  rekonstrukce

  • technický stav, některé konstrukce nebudou vyhovovat a bude nutné je zesílit.
  • dispozice; téměř určitě nebudou vyhovovat a bude nutné je upravit
  • hydroizolace; nejsou žádné a zdivo bude nutné sanovat
  • zachová se duch původního domu

  novostavba

  • bude nutné starý dům zbourat a suť odvézt, to je dnes finančně velmi nákladné
  • nový dům je nový dům bez kompromisů
  • téměř jistě zmizí duch starého domu, to může být někdy dobře, ale někdy ne