1/2/3 postup rekonstrukce domu

Rekonstrukce domu cena
rozpočet pro stavbu domu

Jistě Vás bude zajímat jaká bude cena rekonstrukce domu. Zhotovení podrobné specifikace materiálů a výkazu výměr je podmínkou pro stanovení přesné ceny rekonstrukce domu . Díky takovému postupu se vyhnete diskuzím v průběhu stavby „kdo, co, jak myslel“, a omezíte případné vícepráce.

Účelné je též vypracování kontrolního rozpočtu, který pak slouží, jako srovnávací informace při porovnávání nabídek dodavatelů.

Myslete na rezervu!

Je možné, že se vám podaří postavit dům bez jediné „vícepráce“ a původní cenu(tedy práce, nebo dodávky, která není zahrnuta v projektu, ani ve smlouvě), Ale přesto doporučuji s tím nepočítat, abyste měli během stavby prostor pro drobné změny když, budete chtít něco doplnit, nebo upravit.

Výběr dodavatele (subdodavatelů) a uzavření smlouvy/smluv
rozpočet pro stavbu domu

Nechcete-li stavět, či rekonstruovat dům svépomocí, čeká Vás výběr stavební firmy, která dům postaví. Výsledky předchozí práce tedy: podrobná projektová dokumentace domu, přesná specifikace materiálů a detailní výkaz výměr jsou základními předpoklady pro výběr dodavatele stavby – stavební firmy. A to i v případě, že stavbu nebudete zadávat najednou, ale postupně. V tento moment přichází do hry ve větší míře taktéž obchodně právní otázky, spojené především se smlouvou o dílo, kterou musíte s dodavatelem uzavřít. Každá smlouva by měla být konzultována s osvědčeným právníkem se zkušenostmi v tomto oboru. Taktéž by měla být prověřena věc pojištění, jak domu, tak prováděcí firmy.
Co už na stavbě nezměníte

 • trubkování pro rozvody počítačové sítě
 • rozvody rekuperace
 • rozvody klimatizace
 • přívod vzduchu ke krbu
 • odvětrání wc a koupelen
 • odvod vzduchu od digestoře
 • příprava pro instalaci bezpečnostního systému

Přečtěte si také krátký článek:

Na co dát například pozor při výběru stavební firmy?


3. Realizace

Harmonogram

Rekonstrukci domu můžete realizovat na klíč, nebo svépomocí. Při realizaci je důležitý postup jednotlivých stavebních kroků.

   1. Hrubé práce
  1. Bourání příček a podlah
  2. Vytyčení a výstavba nových příček a podhledů
  3. Nová elektroinstalace
  4. Nové rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky, podomítkové instalace
  5. Instalace vany, případně sprchové vaničky
  6. Obezdění vany a vaničky

Dokončovací práce

  1. Vyspravení omítek
  2. Vyrovnání podlah (stěrky)
  3. Montáže obkladů a dlažeb
  4. Osazení zařizovacích předmětů koupelny a wc
  5. Osazení zásuvek a vypínačů
  6. Malby
  7. Montáž obložek dveří a dveřních křídel
  8. Montáž čistých podlah

Montáže nábytku

 1. Montáž kuchyně
 2. Montáž šatny
 3. Závěrečný úklid
Stavební dozor a kontrola fakturace-účtování provedených prací
rozpočet pro stavbu domu

Určitě Vás napadne otázka: “Postaví to opravdu tak, jak jsme si představovali?” nebo “Staví firma, jak má?” Abyste si na tyto a podobné otázky mohli s klidem odpovědět kladně je na stavbě Váš zástupce – “Technický dozor investora” (TDI), který provádí průběžnou kontrolu.

Pozor na doklady. Při přebírání dílčích částí stavebního díla vždy trvejte na předání relevantních dokladů. Kdyby se s firmou cokoliv stalo a vy zůstali bez dokladů. Dům nezkolaudujete.

Mimo kontrolu technickou je také nutná kontrola účtování a fakturace. Tedy že zhotovitel – stavební firma účtuje pouze práce, které jsou sjednané a skutečně provedené.
Obecně lze říci, že poskytování záloh a dopředných plateb je pro stavebníka velmi nevýhodné, ale v některých případech se tomu dnes nedá vyhnout, např. okna, ani dveře bez složení zálohy neobjednáte. Tyto záležitosti by ale měly být dopředu společně projednány a zálohy poskytnuty účelově a v daný čas. Možné je zálohy poskytnout přímo výrobci.

TDI mimo jiné kontroluje a ověřuje:

 • že stavba je prováděna podle platné projektové dokumentace,
 • že jsou používány předepsané materiály,
 • že jsou dodržovány předepsané technologické postupy,
 • že jsou správně prováděny veškeré detaily.
Změny během stavby

Asi tušíte, že to není ideální postup, a že změny v průběhu stavby přinášejí mnohé komplikace a vícenáklady. Málokdy se však podaří jim vyhnout. Připravte se na ně a to především ve smlouvě s dodavateli, a také s architektem. Ale přesto se snažte vše důkladně promyslet v průběhů tvorby projektu, aby bylo změn co nejméně.

Dokončení
rozpočet pro stavbu domu

Než se do svého nového domu nastěhujete musíte jej převzít od zhotovitele (stavební firmy) a získat od stavebního úřadu souhlas s užíváním stavby. Zhotovitel před předáním musí odstranit všechny vady a nedodělky a předat Vám veškerou potřebnou dokumentaci. Rozhodně se nenechte přesvědčit k převzetí dříve než bude vše kompletní a v pořádku.

Máte-li v ruce předávací protokol, veškerou dokumentaci k domu a dokončenou stavbu můžete požádat o souhlas s úžívaním stavby. Obvykle proběhne přímo v domě místní šetření za účasti zástupce/ů stavebního úřadu, architekta – projektanta a vás – stavebníka. Když je vše v pořádku vydá úřad obvykle do 14 dnů souhlas.

Nezapomeňte na geometrický plán s potvrzením o vkladu do katastru nemovitostí

Odstraňování závad po předání stavby

Není neobvyklé, že objevíte v domě závady až po předání stavby. Některé poruchy se projeví až po několika měsících užívání. Myslete na to při uzavírání smlouvy a stanovte v ní, jak se budou takové závad odstraňovat. Vhodné je sjednat zádržné.

Interiéry a nábytek
rozpočet pro stavbu domu

Součástí stavby a rekonstrukce budou i některé vestavěné druhy nábytku. Kuchyně, šatní skříně, knihovny apod. Udělejte si v projektu i v rozpočtu na ně místo. Objednejte je včas, aby byly dodány k datu dokončení stavby. Vestavěný nábytek se vás bude týkat také při rekonstrukci bytu.


Rekonstrukce domu je vždy spojena s určitými riziky. Nepodceňte případná rizika, která jsou spojena se stavební činností a dobře prověřte, jak jsou vaši dodavatelé pojištěni. Doporučujeme vždy svůj záměr konzultovat na příslušném stavebním úřadu. Přesto že rekonstrukce bytu je složitý a komplexní proces, věříme, že krok za krokem dosáhnete svého vytouženého cíle.

Jako příklad uvádíme na této stránce obecný postup rekonstrukce domu, který se může měnit podle skutečné situace. Vždy doporučujeme předem svůj záměr konzultovat s odborníky.

Stránky: 1 2