klientský program:

INDIVIDUAL

Klient si sám organizuje postup prací

 

V programu INDIVIDUAL si klient sám individuálně organizuje postup prací a podle toho nám zadává jednotlivé úkoly. Je na něm, které úkoly zadá nám, a které si zajistí sám.

 

 1. Studie
 2. Průzkumy: geologický a hydrogeologický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, podklady od správců sítí
 3. Projekt ke stavebnímu povolení v profesích: stavební, statika zdravotechnika, topení, en. štítek
 4. Územní rozhodnutí a stavební povolení
 5. Realizační dokumentacev profesích: stavební, statika zdravotechnika, topení, stavební fyzika
 6. Podklady pro výběr firem: Specifikace, výkaz výměr, kontrolní rozpočet
 7. Výběr firem a dodavatelů
 8. Realizace
 9. Kontrola provádění stavby, kontrola fakturace
 10. Příprava k dokončení a kolaudaci
 11. Kolaudace a vyúčtování
 12. Odstraňování vad a nedodělků
 13. Interiéry a vybavení

 

První krok: architektonická studie >>>