urban


Přestavba stodoly na rodinné bydlení s kapitánským můstkem ve střeše. Podstatou přestavby je zachování původní hmoty domu se sedlovou střechou a doplnění o moderní prvky.

 

DA065 4 + 1 + kapitánský můstek
1 zastavěná plocha 107
2 užitná plocha 131
3 rozměry 10 x 7 m