Přestavba stodoly na rodinné bydlení s kapitánským můstkem ve střeše. Podstatou přestavby je zachování původní hmoty domu se sedlovou střechou a doplnění o moderní prvky.

DA0654 + 1 + kapitánský můstek
1zastavěná plocha107
2užitná plocha131
3rozměry10 x 7m
 

Katalog