Přeskočit na obsah

Obraz, jako odraz podstaty

  Krátká úvaha o věcech “nadčasových”.

  skica_stolecek

  Vystihnutá podstata.

  Základní struktura.

  Úskalím současné tvorby je soustředěnost na vnější tvar, na výraz, na “image”.

  Obraz neexistuje. Je pouze výraz podstaty. Proto jsou věci “nadčasové”. Opakem jsou věci “módní”.

  Malá strukturovanost = zřejmá podstata

  Symbol podstaty = čitelnost a srozumitelnost = věci nám jsou blízké

  Symbol = základní vyjádření podstaty

  Podstata

  Obraz, který je odrazem podstaty se nerozpadá, protože sám o sobě není. Není to nic, co by člověk vytvořil a musel nést. Je pouze výrazem. A podstata se nerozpadá, protože jí člověk nevytvořil. Protože je podstatou. Není ničím, co by člověk vytvořil. On ji pouze objevil-odkryl. Podstata tu “je”, ať jsme ji objevili, či nikoliv.

  Konstrukce

  Opakem je konstrukce. Tedy něco, co člověk udělal bez ohledu na podstatu. Aby člověk dosáhl svého, používá čím dál složitějších konstrukcí. Takovéto konstrukce jsou také náchylnější na rozpad.

   

  Cesta

  Je proces odhalování podstaty. Cesta je proces naplňování podstaty. Na cestě má každý krok svou váhu. Protože je “tahem”. A každý tah, tak jako na šachovnici má svojí důležitost. I kdyby to znamenalo ztrátu královny. Ovšem na rozdíl od šachu, skutečný význam tahu člověk nedokáže hned rozkrýt. Je tedy tahem na slepo. Až s časovým odstupem – v jiné perspektivě pochopí jeho smysl. V souvislosti jiných, dalších tahů.

  Vydanost

  Je předpoklad pohybu na cestě. Způsob kladení kroků na slepo.

  Cit

  Je kompas, který nám ukazuje, kam položit další krok.

   

  Potom může vzniknou lidské dílo. Kdy sám tvůrce nezná dopředu jeho konečný výraz a je prvním divákem.

   

  K dalšímu kroku máme vždy v čase a místě vše k dispozici.

  Touha

  To je energie.

  Agresivita

  Je způsob dobývání toho, co jest.

   Aktivita

  Aktivita je, když člověk je, čili klade kroky.

  Je způsob dobývání světa. Tedy metoda odhalování podstaty.

  Svět povstává teprve aktivitou člověka. Jeho bytím.

   

  Svět jest

  Být znamená vyjádřit to, co jest.

  Žít, to je být.

  Být, to je cítit.

   

  Architektura, jako pochopení, vyjádření a poznání, kde jsem (místo, kam přicházím), odkud jsem přišel (co si v sobě nesu, co přináším) a kam budu dál pokračovat. A věci kolem sebe poznávám

  >orientace

  >identifikace

  Jako základní způsoby vnímání světa.