Obraz, jako odraz podstaty

Krátká úvaha o věcech “nadčasových”.

skica_stolecek

Vystihnutá podstata.

Základní struktura.

Úskalím současné tvorby je soustředěnost na vnější tvar, na výraz, na “image”.

Obraz neexistuje. Je pouze výraz podstaty. Proto jsou věci “nadčasové”. Opakem jsou věci “módní”.

Malá strukturovanost = zřejmá podstata

Symbol podstaty = čitelnost a srozumitelnost = věci nám jsou blízké

Symbol = základní vyjádření podstaty

Podstata

Obraz, který je odrazem podstaty se nerozpadá, protože sám o sobě není. Není to nic, co by člověk vytvořil a musel nést. Je pouze výrazem. A podstata se nerozpadá, protože jí člověk nevytvořil. Protože je podstatou. Není ničím, co by člověk vytvořil. On ji pouze objevil-odkryl. Podstata tu “je”, ať jsme ji objevili, či nikoliv.

Konstrukce

Opakem je konstrukce. Tedy něco, co člověk udělal bez ohledu na podstatu. Aby člověk dosáhl svého, používá čím dál složitějších konstrukcí. Takovéto konstrukce jsou také náchylnější na rozpad.

 

Cesta

Je proces odhalování podstaty. Cesta je proces naplňování podstaty. Na cestě má každý krok svou váhu. Protože je “tahem”. A každý tah, tak jako na šachovnici má svojí důležitost. I kdyby to znamenalo ztrátu královny. Ovšem na rozdíl od šachu, skutečný význam tahu člověk nedokáže hned rozkrýt. Je tedy tahem na slepo. Až s časovým odstupem – v jiné perspektivě pochopí jeho smysl. V souvislosti jiných, dalších tahů.

Vydanost

Je předpoklad pohybu na cestě. Způsob kladení kroků na slepo.

Cit

Je kompas, který nám ukazuje, kam položit další krok.

 

Potom může vzniknou lidské dílo. Kdy sám tvůrce nezná dopředu jeho konečný výraz a je prvním divákem.

 

K dalšímu kroku máme vždy v čase a místě vše k dispozici.

Touha

To je energie.

Agresivita

Je způsob dobývání toho, co jest.

 Aktivita

Aktivita je, když člověk je, čili klade kroky.

Je způsob dobývání světa. Tedy metoda odhalování podstaty.

Svět povstává teprve aktivitou člověka. Jeho bytím.

 

Svět jest

Být znamená vyjádřit to, co jest.

Žít, to je být.

Být, to je cítit.

 

Architektura, jako pochopení, vyjádření a poznání, kde jsem (místo, kam přicházím), odkud jsem přišel (co si v sobě nesu, co přináším) a kam budu dál pokračovat. A věci kolem sebe poznávám

>orientace

>identifikace

Jako základní způsoby vnímání světa.