nový dům ve staré zástavbě

Architektonický návrh a projekt moderního zděného rodinného domu na klíč v původní zástavbě prvorepublikových vil Vokovic. Základní ideou návrhu nízkoenergetického domu je co nejlepší náležitost. Náležitost hmotou a moderní koncepcí k tradiční vilové zástavbě. Základní funkcionalistická hmota domu a stanové střechy odpovídá okolním domům a jejich rytmu v uliční frontě. Domníváme se, že nová architektura má přinést to nejlepší z nového, současného, moderního. Způsob života se neustále proměňuje a domy by měly tyto změny reflektovat.

Co bylo důležité

Pro klienty bylo důležité, aby dům, který pro ně navrhneme také získal stavební povolení. Zdá se to býti samozřejmost, ale získat stavební povolení v Praze není jednoduché. Tuto zkušenost naši klienti již zažili.

návrhy

dům byl navržen do kontextu zástavby prvorepublikových vil Prahy 6

studie domu mezi prvorepublikovými vilami

spojení se zahradou

podstatné pro dům je jeho osazení na pozemku i to, jak se propojuje s přilehlou zahradou

podél domu

co se odehrává v nejbližším okolí domu

interiéry

koupena s vanou pod oknem, schodiště s plným dřevěným zábradlím