Přeskočit na obsah

návrh zahrady k funkcionalistické vile

    Funkcionalistická vila je chápána jako jako jednoduchý funkční objekt, ale zahrada k ní, to je něco jiného. Byl by nesmysl namalovat cestičky v rozlehlé zahradě podle pravítka, nicméně nějaká souvislost by zde existovat mohla. Proto jsme uspořádání zahrady navrhli částečně na pravoúhlém půdorysu, který ale protínají organicky se vynoucí cestičky, které přirozeně spojují jednotlivá místa zahrady.

    Střed zahrady tvoří rybníček s terasou a květinovým ostrůvkem. Pohled je orientovaným na dům. Recipročně jsou tyto prvky přitažlivou dominantou při pohledu z domu.

    Procházka zahradou směřuje na rozličné zajímavosti a odpočinková místa. Potůček, pramen, lavička, skalka apod.