Přeskočit na obsah

Na co dát pozor při výběru stavební firmy?

  Výběr stavební firmy, která by měla postavit Váš nový domov může být nesnadný úkol. Nabízíme Vám pár postřehů, nikoli vyčerpávajících, na co si dát pozor, aby výběr dodavatele nepřipomínal sázku do loterie.

  Smlouva o dílo

  Rozhodně by jste neměli zapomenout:

  • Na jasnou specifikaci předmětu smlouvy
  • Zda-li má firma veškerou potřebnou dokumentaci a povolení k realizaci stavby?
  • Stanovit pevnou cenu díla
  • Určit přesný termín dokončení a případné sankce za jeho nedodržení.
  • Přílohou by měl být harmonogram provádění díla
  • Co se bude dít v situaci, kdy:
   • firma přeruší, nebo opustí stavbu, má zpoždění v průběhu stavby
   • dostane se do konkurzu (přijdete o záruky, pokud firma zanikne)
   • dojde k odstoupení od smlouvy (budou stále platit záruky za již dokončené práce a dodávky?)
  • Sjednejte si, že máte právo případné vady uplatňovat přímo u subdodavatelů
  • Ujistěte se, že z vašich plateb jsou subdodavatelé řádně placeny
  • Nechte si zádržné na úplné dokončení díla (např. 5% z každé fakturace) na odstranění “vad a nedodělků” Toto zádržné lze nahradit bankovní zárukou. To ale může být pro malé firmy problém.
  • Veškeré doklady přebírejte již v průběhu stavby. Nikdy ne „dáme vám všechno na konec“.
  • Nezapomeňte na postup odstraňování závad po předání stavby a uvedení do provozu.

  Obraťte se na právníka, který má v této oblasti zkušenosti. A to i v případě, že dodavatel přišel s vlastním návrhem smlouvy. Taková smlouva bude pro něj velmi benevolentní.

  Pojištění

  • Má firma sjednáno pojištění v dostatečném rozsahu a na celou dobu provádění díla?
  • To se týká nejen vlastních stavebních dodávek, ale také věcí převzatých (když si dodáváte něco sami)
  • A u rekonstrukce-pojistka musí krýt i stávající objekt
  • Pojistka musí také krýt případnou škodu způsobenou třetím osobám – pokud firma způsobí nějakou škodu např. sousedům)

  Opět doporučuji se poradit se zkušeným makléřem.