Přeskočit na obsah

Vznik sídla (Chinchón, Španělsko)

  architektura_misto_chinchon_11

  Poloha, charakter a architektura města

  Chinchón není velké město a přes svojí blízkost Madridu si dokázalo zachovat svůj tradiční charakter. Musí to být tedy velmi silné místo. Rozkládá se v přehledné,  mírně zvlněné krajině centrálního Španělska v okolí obdělávané půdy a olivovníkových sadů. Je jakýmsi malým satelitem statujícím na jižní straně hlavního města. Nejdříve se zdá, že je na kopci, ale je vlastně v malém úžlabí, které na východě stoupá k rozsáhlé plošině a na západě se otevírá a spouští do krajiny. V pomyslném středu tohoto úžlabí je téměř oválné náměstí, jakoby střed trychtýře, do kterého se všechno sbíhá a míří. Leží také na spojnici mezi kostelem a hradem, jakoby na půl cesty mezi nebem a zemí. Možná právě proto je to také místo býčích zápasů-koridy. Chinchón nejsou jen dva hřebeny, ale je to také rokle, kterou tvoří, a která místo spojuje s mocnými prasilami země. Zřejmě proto je toto místo koridou, místem, kde toreador pohlédne býkovi do očí a jde vstříci své smrti. Na jižním, plošším “hřbetu” byl postaven hrad a na “hřbetu” protilehlém architekt postavil kostel. Obě stavby jsou zviditelněním svého místa (hřbetu-výběžku) a vzájemně se vyvažují. Hrad je netypicky spíše rozložitý, to odpovídá plošině, ze které vybíhá a také jeho většímu sepjetí se zemí a s živobytím, je také na nižším z obou hřbetů. Jeho protiváhou je stavba kostela na druhém hřebeni. Je posazena o málo níže, ale je to vyšší stavba. Její stavitelé sem zřetelně přenesli jiný význam – výraznější spojení mezi nebem a zemí.

  Urbanistická struktura a rozvoj města

  Původní jádro osídlení bylo na hřebeni v okolí kostela, hrad byl poněkud stranou. Teprve postupně v 15.-19. století se urbanizované území rozrostlo. Je zřetelné, že původní cesta, procházející městem procházela právě tímto úžlabím. Urbanistická struktura původní zástavby města je soustředná kolem náměstí Plaza Mayor. Architektura bloků je kompaktní a domy různých velikostí  jsou uzavřené do sebe. Prosto mezi nimi tvoří místa spojená s různými aktivitami tehdejšího života (intimních i veřejných). Patio je hlavním architektonickým prvkem a kromě zastínění je přes terasu dům také provětráván. Budovy mají obvykle dvě patra. Nacházejí se zde stáje, sklady v přízemí. Obytné místnosti jsou situovány ve vyšších patrech. Z patia vedou schody do podzemí a sklepů. Tyto prostory mohou být stejně veliké, jako vlastní dům. Domy na sebe těsně navazují i se svými střechami. Mají nevelká okna a bílé-vápenné vymalování.

  Je zajímavé, že asi 5km jižně od Chinchónu je velmi podobně utvářené město – Colmenar de Orecja. Také se rozkládá na prahu náhorní plošiny a úžlabím se spouští do nížiny řeky Rio Tajo. Nemá však již takový charakter, jako Chinchon.

  Fotografie města a okolí

  [nggallery id=17]

  Charakter architektury města

  [slideshow id=18]

  další odkazy: