Kontrola výztuže

Kontrola statika před zahájením betonáže.