Přeskočit na obsah

InfoGrafika. Grafika a design webových stránek architekta

  DA_web_21_icon

  Grafika, původně vznikla za účelem vytvořit více kopií jednoho díla. Uměleckého díla. Úkol, který se dává grafice dnes, je  předat informaci. Je to tedy reklamní-informační, či zkráceně info-grafika.

  S grafikou, tedy obrazovým – symbolickým vyjádřením souvisí i doprovodný text a nadpis.

  Zaujmout! Jak vytvořit nadpis.

  A. Přístup k tvorbě nadpisu:

        1. Co to je?
        2. S čím přichází čtenář-návštěvník, co ho zajímá?
        3. Jak to vzniká?

  B. Základní pravidlo tvorby nadpisu: Nadpis, to je to první s čím se váš čtenář/návštěvník setkává. A podle toho, jak svůj článek nazvete, tak bude přistupovat i k samotnému obsahu. Nebo-li s takovým očekáváním-naladěním bude zkoumat další obsah. A pokud se jeho očekávání nenaplní, bude zklamán. A možná řekne: “to bylo blbý”. Ale možná jenom proto, že se nadpis neschodoval s obsahem.

  Aby na váš článek byl pozitivní ohlas, musíte splnit 2 zásadní schody.

  1. Schodu touhy návštěvníka s nadpisem >> zaujetí, zvědavost a očekávání
  2. Schodu nadpisu s obsahem >> naplnění očekávání

  Pozor, ale abyste návštěvníka nezahltili přílišným množstvím informací.

  web = kniha naruby. Dva přístupy k předkládání informací:

  1. Nejdříve vyzradím pointu, potom až k podrobnostem … přístup: “Tady to je.”
  2. Příběh.  Zaujetí a postupné rozkrývání …  přístup: “Tady by to mohlo být.”

  Tekutost struktury a obsahu.

  není to jednou pro vždy dané, čili základní princip je možnost úprav a strukturování obsahu. Zdá se, že architektův web je prostředkem jeho prezentace, kde může ukázat, co vytvořil. Samotný web je, ale také architektovým výtvorem. On to celé vytvořil. Architektův web je, ale především místem, kam přicházejí lidé za nějakým účelem. Místem, kde jsou aktivní. Je to tedy místem v pravém slova smyslu. Tedy místem aktivity člověka. Ne jen galerií. Často přicházejí lidé na stránky architektů, protože se rozhodli postavit si dům podle sebe a logicky hledají někoho, kdo jim tento záměr pomůže naplnit. Nechtějí se tedy podívat “pouze” na to, co architekt vytvořil. Chtějí zjistit, co to je za člověka, kterému mají důvěřovat. Kde pracuje. Jak bude přistupovat k tvorbě jejich domu. Právě proces jeho tvorby bude pro vás to nejdůležitější. I když se vám třeba líbí jeho práce, byly to domy pro někoho jiného a vaše představy, touhy a potřeby nevystihují, ať si to uvědomujete, nebo ne.

  Katalogové domy

  Lépe to je zřetelné na příkladu katalogových domů. Podstatou domu je místo, kde stojí a člověk – lidé, kteří je vytvořili. Katalogový dům nebyl vytvořen pro žádné konkrétní místo, ani pro žádného konkrétního člověka. Je to univerzální dům pro univerzálního člověka na univerzálním místě. Ale nic takového neexistuje. Není to tedy dům pro nikoho a nikam. Anebo při nejlepším pro někoho jiného a někam jinam. Katalogový dům může být sochou. Tedy předmětem, který je symbolem. A může být dobrým symbolem. Avšak symboly jsou vně nás a nesouvisí s místem. Proto jsou symboly. Člověk je vytvoří a může je přenést na jiné místo. Vlastně u symbolu by to byla chyba, kdyby nebylo možné je přenést. Jako obrazy, fotografie a jiné umělecké předměty. Architektura je jiným typem umění. Uměním, které si s sebou nevezmeme. Je uměním, kterým člověk vyjadřuje svůj pobyt mezi nebem a zemí. Proto má často tak typickou siluetu obdélníku se šipkou směřující vzhůru.

  Web architekta

  je tedy vyjádřením architekta. Místem aktivity. Místo je “to” kde člověk právě “je”. A kde člověk “je”, tak je aktivní. Podle tohoto předpokladu také web je “místem”. Architekt staví domy. Vytváří tím mnoho míst, kde člověk “má” “být”. Architekt tedy “má” člověku porozumět, aby mu pomohl vytvořit své místo. Tedy i jeho internetové stránky by měly vyjadřovat, že architekt člověku rozumí. Ví s čím za ním přichází a jak je na stránkách aktivní:

  • chce si prohlédnout, co jsme vytvořili
  • chce zjistit, co jsme zač, jak vypadáme, kde máme kancelář
  • chce zjistit,jak budeme postupovat, abychom vytvořili jeho dům

  Tedy dělá vše pro to, aby zjistil, zda nám může důvěřovat, zda je to opravdu ten pravý, který nám pomůže vytvořit náš dům.

  Web grafika

  Člověk na internetu ve většině případů hledá informace. A vyžaduje je rychle. Je jen málo příkladů, kdy si chce prohlédnout zajímavou “grafiku”. Grafika je tedy pouze “nosičem” informace. Z toho vyplývá, že grafika internetových stránek by měla být co nejjednodušší. Aby nekonkurovala tomu, čemu má sloužit, tedy předávání informací. Většina stránek toto pravidlo nectí a přímo kypí přemírou informací, které nikdo nechce. Taková situace potom vyžaduje od člověka vydání energie, aby “zaclonil” vše nepodstatné a mohl se soustředit jen na to, pro co přišel. Anebo prostě odejde. Internetové stránky, které svým návštěvníků rozumí, ho pak  nezatěžují zbytečnostmi a návštěvník si vlastně uleví a spíše si přečte, co pro něho máte a spíše se vrátí.

  Past jménem “Šablona”

  (Templates&Themes-šablony) mají stejný problém. Ale zdá se, že čím lepší grafika, tím se lépe prodává. Tedy tyto “šablony” jsou stavěny tak, aby zaujali kupujícího-jak jinak. Na konečného uživatele, který na tyto stránky bude přicházet se poněkud zapomíná. Problém šablony již vyjadřuje název této věci. “Šablona” tedy něco, do čeho se mám “vejít” není to mé.

  Příklad:

  Jak vypadá titulní stránka nejúspěšnějšího webu? Je prázdná a uprostřed má malé okénko, kam píšeme svůj dotaz. Skoro, jako by ani neexistovala. Takový klade důraz na to, co zajímá “vás-nás” – své návštěvníky.