Přeskočit na obsah

dům v korunách

  developerský projekt

  Developerský projekt novostavby bytového domu v Praze 9.

  Vzhledem k mnoha rozdílným architektonickým tvarům a motivům a hmotám v okolí byla snaha novostavbu domu navrhnout ve zklidňujícím, jednoduchém pojetí, dotvořit a uzavřít uliční frontu a smířit staré a nové. Čistá, světlá a srozumitelná fasáda s velkými okny a prostornými balkóny vyrůstá z terasy nad podzemními garážemi a je završena ustupujícím podlažím.


  Jedná se o schodišťový bytový dům. Podzemní podlaží je řešeno jako garáže s technickými prostory a zahradní místností pro majitele domu. Na každém nadzemním podlaží se nachází 1 – 3 bytové jednotky. Fasádu bytového domu tvoří bílý, těžký obvodový plášť. Ustupující, poslední
  podlaží je z lehkého obvodového pláště.
  Nově navržený bytový dům se začleňuje do řady stávajících domů a dodržuje hranice uliční i dvorní čáry. Šířkou navazuje na šířku stávajících dvojdomů v ulici. Výškově dům uzavírá řadu domů, akcentuje konec ulice v návaznosti na mohutnou zástavbu z padesátých let a vyvažuje činžovní dům na opačné straně ulice.

  Oplocení zůstane zachováno a v průběhu stavebních prací bude zrekonstruováno. Skládá se z podezdívky z pohledových cementových cihel a zámečnické výplně.

  Nosný konstrukční systém je sloupový – ŽB sloupy. Podzemní část obvodové konstrukce budou tvořit betonové tvárnice jako ztracené bednění a nadzemní část broušené kalibrované tvárnice. Stropní konstrukce 1.PP bude ŽB monolitická a v dalších podlažích budou osazeny předepnuté betonová panely Spirol.