mánes

Studie rodinného domu se sochařským ateliérem.

Kontrast organické hmoty

Vedle sebe kontrastuje jednoduchá forma domu se sedlovou střechou a organický objekt sochařského ateliéru.


Socha

Objekt ateliéru má organický tvar a je sochou sám o sobě.


Orientace

Objekty jsou ideálně orientovány. Dům s ateliérem při hranici s přilehlou komunikací, zahrada směřuje směrem do krajiny.


Výhledy

Jižní fasády jsou bohatě proskleny, aby se otevřely krásným výhledům, bude však nutné vybrat vhodné zastínění proti přímému letnímu slunci