Přeskočit na obsah

mánes

  Studie rodinného domu se sochařským ateliérem.

  Kontrast organické hmoty

  Vedle sebe kontrastuje jednoduchá forma domu se sedlovou střechou a organický objekt sochařského ateliéru.


  Socha

  Objekt ateliéru má organický tvar a je sochou sám o sobě.


  Orientace

  Objekty jsou ideálně orientovány. Dům s ateliérem při hranici s přilehlou komunikací, zahrada směřuje směrem do krajiny.


  Výhledy

  Jižní fasády jsou bohatě proskleny, aby se otevřely krásným výhledům, bude však nutné vybrat vhodné zastínění proti přímému letnímu slunci