Rekonstrukce prvorepublikového domu spojená s moderní dostavbou vstupu a garáže.

DA0005 + 1 + sochařský ateliér
1zastavěná plocha147
2užitná plocha247
3rozměry12 x 15m

 

Studie rodinného domu se sochařským ateliérem.

Kontrast organické hmoty

Vedle sebe kontrastuje jednoduchá forma domu se sedlovou střechou a organický objekt sochařského ateliéru.


socha

Objekt ateliéru má organický tvar a je sochou sám o sobě.


orientace

Objekty jsou ideálně orientovány. Dům s ateliérem při hranici s přilehlou komunikací, zahrada směřuje směrem do krajiny.


výhledy

Jižní fasády jsou bohatě proskleny, aby se otevřely krásným výhledům, bude však nutné vybrat vhodné zastínění proti přímému letnímu slunci


 

Katalog