ve stráni

Komplex domů venkovského charakteru s velkou zahradou a prostorem pro cvičení a rekreaci

Cvičební sál
Cvičební sál kruhového půdorysu vystupuje s obrysu domu a prolíná se s okolní zahradou
Prostorný vjezd a vstup
V přední části domu, navazující na komunikaci je velkorysý prostor pro vjezd a parkování

DA069 4 + 1 + 2garáž (objekt A)
1 zastavěná plocha 135,5 m2
2 užitná plocha 209,4 m2
3 rozměry 8 x 16 m
DA069 4 + 1 + wellness (objekt B)
1 zastavěná plocha 206,1 m2
2 užitná plocha 245,5 m2
3 rozměry 7,5 x 20 m

Dva domy venkovského charakteru jsou umístěny v centrální části pozemku a současně se otevírají na jih do rozlehlé zahrady. Soukromá část se mírně odklání od části pro hosty, aby se vzájemně nerušili. Oba domy spojuje objekt garáží a přístřešku pro další parkování vozidel. Hlavním motivem je vystupující cvičební sál, který se takto propojeje se zahradou. Na opačném konci dispozice je část wellness se saunou, vířivkou a relaxační místností.

DA069 Dispozice
  objekt A
1 přízemí 94,9 m2
2 patro 75,4 m2
3 2 garáž 39,5 m2
  objekt B    
1 přízemí 112,1 m2
2 patro 101,4 m2
3 wellness 32,9 m2
DA069 Zahrada
1 plocha zahrady 3120 m2
2 zastavěná plocha 341,5 m2

Vzhledem k tomu, že v jedné zahradě je umístěn soukromý dům i dům pro hosty, bylo nutné uspořádání zahrady koncipovat tak, aby se jednotlivé aktivity vzájemně nerušili. Jednotlivé vnitřní prostory domu mají svou přilehající část zahrady a vzájemně se nevidí.

Jezírka
Výrazným motivem zahrad jsou dvě jezírka spojená potokem. Tyto jezírka plní funkci okrasnou, ale zejména funkční, protože zadržují dešťovou vodu.

 
Materiály
Základními stavebními materiály je zdivo z keramických tvárnic omítnuté bílou hladkou mítkou.Střecha je z antracitových šablon Beronit s titanzinkovým oplechováním Rheinzink

 

Okna jsou z masivního borovicového dřeva zasklená trojsklem.