Přeskočit na obsah

Cyklus architektonické tvorby

  Igor David Aleš David architektiJak se tvoří dům, židle, stůl. Lidé k nám přicházejí se svými představami o tom, jak chtějí žít. Jaký dům chtějí postavit. Jak dům, nebo byt zařídit a vybavit. A spoléhají na nás, že jim z těchto představ vytvoříme to, co si přáli. Dům, židli, stůl, místo pro život. Také jim cosi na svém bydlení chybí, tento nedostatek a jeho odstranění je jedním z motivů touhy po novém domě. Cyklus architektonické tvorby Vás bude provázet od prvotních kreseb až po dokončení samotného domu.


  1. První setkání. Seznámení s vašimi představami, jaký postavit dům.
  2. Prohlídka pozemku
  3. Druhé setkání. Návrhy tvaru domu, umístění na pozemku, dispozic a formulace zásad návrhu.
  4. Cyklus zpřesňování a upravování návrhů a společných konzultací.
  5. Dokončení. Kompletace a vydání hotové práce.

  Vytvořit dům
  1. Setkání
  Vaše představy a plány na nový dům. Všechno to začíná rozhovorem. Nejdříve se od vás dozvídáme o tom, co si představujete, jaký dům chcete postavit. Např. patrový, nebo s podkrovím. Jestli má mít rovnou střechu, nebo tvar do “L”. Jak se má umístit ložnice s jídelnou, kam směrovat terasu atd. Také nám vyprávíte o místě, které jste si vybrali, o vašem pozemku. Kde je, jak je veliký, kam si představujete dům umístit.

  2. Podmínky
  Vyrážíme na místo se s pozemkem seznámit a rozhlédnout se. Strávíme tam nějaký čas, postojíme v každém koutě. Obejdeme také okolní ulice. To všechno proto, abychom pro místo a dům, který tam má stát a získali cit. Cit to bude po celou dobu až po úplné dokončení jednou z nejdůležitějších věcí. Začínáme rozmýšlet, jak váš dům umístit na pozemek, jak ho sladit s okolím. Jak se s okolím srovnat.

  Kde bude váš dům stát
  Pro umístění a charakter vašeho domu jsou také důležité další aspekty pozemku. Jak je orientován na světové strany. Jak je svažitý, nebo rovinatý. Jak na něho dopadá slunce a stín. Ale také kudy povede vstup a vjezd, kde jsou inženýrské sítě.

  3. První návrhy
  Začínáme tvořit první architektonické návrhy, které odráží vše co jsme se doposud dozvěděli a jak jsme vaše představy o novém domě a místo, kde bude stát pochopili. Dům začíná nabývat své obrysy. Zatím spíše v různých variantách a přicházejí první otázky.

  4. Druhé setkání
  Předkládáme vám naše návrhy, které zatím vypadají jako různá schémata, která zobrazují, jak dům umísťujeme a jak skládáme jednotlivé místnosti. Kde umístit vjezd a vstup. Kam směřovat kuchyň s jídelnou, aby se v létě dalo sedět na terase s pěkným výhledem do zahrady apod. A dostává se nám prvních odpovědí. Některé jsou jasné hned a některé potřebují nějaký čas.

  Očekáváte, že vám navrhneme a postavíme dům podle vašich představ. A to je přesně naším cílem. Vytvořit Váš dům. Dům, který s vámi bude souznít, který vás bude těšit a bude vám dobře sloužit. Bude to dům původní a jedinečný, tak jako jsou jedineční lidé a místa, na která přicházejí.

  Po první sadě zodpovězených otázek pokračujeme v rozpracovávání podoby domu. Naše úvahy se stále točí kolem života v domě. Života, který potřebuje a utváří svá místa-místnosti, zákoutí, výklenky. A nejsou to místa pouze v domě. Jsou to také místa kolem domu a místa, kde se dům potkává se zahradou. Zápraží, terasy, altány, bazény, letní kuchyně. Tyto místa mají své vztahy a proporce.

  Např., zda kuchyně bude spojena s pokojem, nebo jídelnou. Nebo jídelna bude samostatnou místností atd.

  Architektura, to je setkání života a hmoty na daném místě. Dům povstává ze života. Život povstává z nitra. Tedy dům a jeho podoba je výrazem svého nitra. Nitra, které se nezaměnitelně vpisuje do svého okolí. Chce něco říci. Chce se vyjádřit. Chce přispět. V opačném případě vznikne kulisa. Kulisa dokáže navodit iluzi atmosféry, nebo situace, ale žít se v ní nedá. Kulisa je totiž plochá.

  Třetí setkání a cyklus architektonické tvorby
  Další kolo návrhů, formulací otázek, variant řešení a rozhodnutí a odpovědí.

  Tento cyklus se bude opakovat až do úplného dokončení vašeho domu. Má podobu spirály, která se různě uzavírá a otevírá. A má tedy svůj rytmus, rychlost, kterou přichází na svět.

  Je to pohyb sochaře, jak postupně opracovává mramorový blok, který dosud vypadá jen jako kus skály, potom začínají vystupovat obrysy a náznaky budoucího tvaru, aby nakonec socha k úžasu přihlížejících vyvstala z kamene v celé své kráse. Socha v kameni vždy byla, až sochař jí z něho nechal vyvstat i pro nás ostatní.

  Technická stránka tvorby projektu domu.

  5. Moderní technologie.
  Dům ale není jen prostor a tvar. Ale také funkce. Jak funguje, jak slouží svým obyvatelům a jaké jim poskytuje pohodlí. A to je doména technologií. Rozvody vody, kanalizace, topení, elektřiny jsou už dlouhou dobu samozřejmostí. V dnešní době se stále více uplatňují další, jako je solární ohřev vody, mechanické větrání, rekuperace, klimatizace, elektrické rolety. Dále jsou to nejrůznější slaboproudé rozvody, které umožňují na dálku tyto technologie řídit, nebo dokonce jim nechat vlastní autonomii. A vznikne tím “inteligentní dům”.

  Všechny tyto technologie podle vašich požadavků zapracováváme do návrhů a domů.

  6. Kontrola
  V průběhu projektování a před dokončením a vydáním máme stanoveno několik kontrolních míst, kdy celou dokumentaci překontroluje zkušený projektant, který se ovšem na této zakázce nepodílel a má tedy výhodu nezúčastněné strany. Kontroluje zejména soulad se zadáním práce, s územním plánem a zastavovacími podmínkami a splatnými normami. Také však technické řešení a úplnost dokumentace před jejím vydáním.

  Na závěr

  Architektura, to je setkání lidské aktivity, prostoru a hmoty na daném místě. Dům povstává ze života. Život povstává z nitra. Tedy dům a jeho podoba je výrazem svého nitra. Nitra, které se nezaměnitelně vpisuje do svého okolí. Chce něco říci. Chce se vyjádřit. Chce přispět. V opačném případě vznikne kulisa. Kulisa dokáže navodit iluzi atmosféry, nebo situace, ale žít se v ní nedá. Kulisa je totiž plochá.