n a b í d k a

 

Architektonické studie

Nový dům
Návrh nového domu
Sejdeme se s vámi a budeme hovořit o tom, jak si představujete svůj nový dům. Jak uspořádat prostor a místnosti, zahradu, vstup, vjezd i parkování. Vezmete nás na pozemek, abychom viděli, kam má váš dům zapadnout.
Více informací 
Rekonstrukce
Návrh rekonstrukce domu
Jak bychom zrekonstruovali váš dům. Co zachovat, co zbourat, nebo přistavět, jak upravit dispozice domu, návrh nové fasády, koupelny, kuchyně…
Více informací
Interiér
Návrh interiéru
Jak bychom zařídili interiér vašeho bytu, nebo domu. Nábytek a zařízení, podlahy, dveře, osvětlení, koupelny, kuchyně…
Více informací
Byt

Návrh přestavby bytu
Jak bychom vytvořili nové bydlení vám. Návrh úpravy příček a dispozic, návrh nových materiálů, nové koupelny, kuchyně, šatny…

Více informací
Bytový dům
Architektonický návrh bytového domu
Návrh domu a jednotlivých fasád, rozvržení počtu a typu bytů, dispozice jednotlivých podlaží, vstup a společné prostory, parkování, umístění na pozemku a osazení do okolní stávající zástavby.
Vyžádejte si nabídku
Administrativa
Architektonický návrh administrativní budovy
Návrh budovy, rozvržení kanceláří, dispozice jednotlivých podlaží, parkování. Návrh vstupních a společných prostor, sociálních zařízení, umístění na pozemku a osazení do okolní stávající zástavby.
Vyžádejte si nabídku
Kancelář
Návrh intriéru kanceláří
Návrh nábytku, zařízení a vybavení kanceláří. Návrh osvětlení, podlah, dveří, stěn, sociálních zařízení… Návrh interiéru jednotlivých kanceláří, zasedaciích místností i velkoprostorových kanceláří.

Vyžádejte si nabídku
 
 

Projekty a inženýring

Projekty
– Zhotovení kompletní projektové dokumentace pro účely územního řízení.
– Zhotovení kompletní projektové dokumentace pro účely stavebního řízení.
– Zhotovení dokumentace provedení stavby.
Inženýring
– Zajištění územního rozhodnutí
– Zajištění stavebního povolení
– Příprava kolaudace; zajištění potřebné dokumentace
– Zajištění kolaudace – souhlasu s užíváním díla
– Autorský a stavební dozor po celou dobu realizace díla
– Kontrola fakturace a konečné vyúčtování
Realizace
– Příprava pro výběr dodavatelů; specifikace, výkaz výměr, kontrolní rozpočet, pojištění
– Výběr dodavatelů a stavebních firem
– Zajištění realizace díla
– Zajištění dokončení a předání díla