Architektonická studie rodinného domu

Návrhy domu V3 (varianty vstupu)
Základní data konceptu:
Pozemek: 1000 m2
Zastavěná plocha: 149 m2
Užitná plocha: 354 m2

Novostavba rodinného domu v blízkosti Prahy.

Seznámení
Úvodní schůzka, seznámení se záměry klientů a zadání práce. Zadáním bylo vytvoření domu o 1 podzemním a 2 nadzemními podlažími s tradiční stanovou střechou. Půdorys jednotlivých podlaží by měl mít cca 100m2 podlahové plochy.

  • V přízemí by měl být situován obývací pokoj s pracovnou, kuchyně s jídelnou, samozřejmě vstupní hala, schodiště, wc, šatna a komora.
  • V patře tři ložnici s nezbytným sociálním zázemím.
  • Do suterénu domu by měla být umístěna dvougaráž, prádelna a jedna společenská místnost s možností výstupu na zahradu.
  • Přízemí domu by mělo být usazeno cca 1m nad terénem
  • Použít schodiště, jako tvarový motiv na fasádě domu

Podmínky

Podmínky zástavby vycházejí především z danného územního plánu, kde

  • zastavěnost je omezena 30% plochy pozemku
  • výška římsy 7,5 m nad přilehlým terénem
  • uliční čára není stanovena
  • ostatní podmínky se řídí platnými předpisy (odstupy od hranice pozemku sousedů 5m a pod.)

 

První návrhy

Dvě varianty umístění hlavního schodiště, které je hlavním motivem interiéru domu. Umístění vjezdu do garáží z pravého boku, aby nerušil výhled do zahrady před domem a vstupu na opačné straně.

 

2. kolo

Práce na podrobném provedení dispozic všech podlaží a stanovení hlavního konstrukčního systému

 

3. kolo

Rozpracování variant uspořádání vstupu a hmoty schodiště, které je podstatným tvarovým prvkem domu.

Dokončení

Konečná podoba domu. Vyřešené dispozice všech podlaží. Stanovení hlavního konstrukčního systému. Nosné obvodové zdivo a střední zeď.

 

Rekapitulace ploch

Rekapitulace ploch jednotlivých místností a stavební program

Rekapitulace ploch:
Pozemek: 1000 m2
Zastavěná plocha: 149 m2
Užitná plocha: 354 m2
118 m2 Přízemí:
Obývací pokoj: 35 m2
Kuchyně a jídelna: 25 m2
Pracovna: 16 m2
Hala: 22 m2
Schodiště: 10 m2
WC: 3 m2
Šatna: 2,5 m2
Spíž: 4,5 m2
118 m2 Suterén:
Dvou garáž: 40 m2
Obytná místnost: 18 m2
Sklep: 18 m2
Hala: 22 m2
Schodiště: 10 m2
WC: 3 m2
Prádelna: 8 m2
118 m2 Patro:
Ložnice 1: 22,5 m2
Šatna: 15 m2
Ložnice 2: 19 m2
Ložnice 3: 19 m2
Hala: 20 m2
Schodiště: 10 m2
WC: 3 m2
Koupelna: 10 m2