Přeskočit na obsah

proces architektonické tvorby

  da_icons_atelier

  Architektonické studio je místem, kde váš dům po kterém toužíte dostává reálný obraz a tvar. Setkávají se tady různé proudy a vlivy, které váš dům budou postupně formovat.

  Do architektonického studia přinášíte své touhy a představy o svém domě

  Jste to vy, kdo v sobě nese touhu po svém domě. Představujete si jaký bude, co všechno v něm bude, jaké místnosti a prostory. Jak se budou jednotlivé místnosti spojovat. Jak se budou jednotlivé prostory prolínat. Jakou budete mít zahradu a co všechno na ní bude. jak se bude dům se zahradou spojovat (zahrada, jako vnější intimní prostor). A na druhé straně jak se bude spojovat s ulicí (s veřejným místem, jinými slovy: jak bude rodinný dům společenský). Jak bude dům, jako vnitřní prostor přecházet do vnějšího prostoru. Jaká hranice je bude oddělovat. (Okna jsou takovým typickým prostředkem spojování vnějšího a vnitřního prostoru.) Anebo se hranice bude skoro ztrácet. (To jsou ty velké prosklené stěny, jakoby bez rámu, které otevírají dům světu.) Vaše představy o novém domě nejsou pouze praktické, jsou to především pocity. Jak se doma chcete cítit. Kde chcete mít klid, bát sami a mít chvilku pro sebe. Kde se chcete naopak setkávat s ostatnímu ať v rodině, nebo se známými. Mají být vnitřní prostory důrazně odděleny, nebo má naopak vnitřní prostor téměř volně téci všemi místnostmi.

  hranice

  Aby projekt domu a dům mohl vzniknout musíme vzít v úvahu mnoho praktických záležitostí a vlivů. Materiál, ze kterého bude stavěn. Společenské hranice – jak velký a jak tvarovaný dům je možné postavit. Jak blízko k sousedům může dům stát apod. Ale architekt vás hlavně provede celou cestou od prvních představ o vašem domě až po jeho stavbu. Ví jakými milníky musíte projít a co vás na cestě čeká. Na co si dát pozor a čemu se vyhnout. Kudy se dá projet rychle, a kde je dobré zpomalit. Architektonický ateliér, resp. architekt vlastně je hranicí možného.

  postupný proces

  Proces architektonického navrhování a realizace domu je cesta postupného tvarování, kdy na začátku téměř nemá reálné obrysy, ale postupně začne svůj tvar nabývat . Jakkoliv se zdá, že dům má svůj tvar nejdříve “na papíře”, tak dům nejdříve dostává svůj tvar v člověku, ve vás, v architektovi. To na papíře je jen jeho velmi nedokonalý obraz, jakkoliv dokonalé způsoby jeho zobrazení použijeme. architektonickéý proces navrhování se netýká pouze domů, ale i návrhů interiérů a rekonstrukcí. Je to vlastně takový plán (důležitý plán), jaký postavit ropdinný dům na daném místě. Jak obraz, který je nejdříve jenom v nás nechat vyvstat v reálném-hmotném světě. Jak něco tak neuchopitelného, jako je představa v mysli člověka převézt do hmoty.

  záchytné body

  Tato cesta má své ustálené části, jakési záchytné body, kterými je nutné projít krok za krokem. První krok, který s architektonickým ateliérem učiníte je takový sběr informací, rozhlédnutí se co všechno bude hrát roli. První střet s realitou. První moment, kdy jsou naše představy, touhy a potřeby nemilosrdně konfrontovány s tím, “co je možné”. Dokonce můžete mít pocit, že se vám představa o domě chvílemi ztrácí, pod tíhou toho, co všechno bude nutné udělat a co všechno bude nutné vzít v úvahu. Ale to je přirozené a stane se to ještě několikrát, než dům bude postaven. Je na architektovi, aby on představu domu udržel až do úplného závěru. Dalším záchytným bodem je “Architektonická studie”, jak se tomu říká. Je to bod, kdy se ukáže, jaká váš dům bude. Dům již má svůj tvar, velikost, styl. Znají se hlavní materiály a barvy ze kterých bude postaven. Ví se, jak bude umístěn na pozemku. Má již svůj charakter a strukturu – svého ducha. Obdobnými kroky budete muset projít také při rekonstrukci bytu a domu. Dalším krokem v plánování stavby domu je “Projekt domu“. Projekt domu je jakýsi návod pro stavební firmu, jak má kýžený dům postavit, aby byl takový, jaký jste si představovali. Na rozdíl od architektonická studie, která je především pro klienta, je o tom, jaký bude jeho dům. A toto je bod zlomu, kdy vše co bylo napsáno, navrženo a nakresleno, vyprojektováno a naplánováno jde z architektonickém ateliéru do světa.

  Architekt a stavba domu

  A tak budeme konečně stavět. Další krok na cestě k vašemu domu je hledání a výběr stavební firmy, která dům bude realizovat; vlastní stavba domu na klíč a závěr, dokončení, kolaudace a poslední faktura. Nicméně ani toto není ještě úplný konec. Ještě musíme zvládnout odstranění všech drobných závad a nedodělků, které zbývají po dokončení stavby a také záruční opravy. K těmto záležitostem, které mohou způsobovat obavy, ale které se dají celkem dobře zvládnout, pokud se dodržují určitá pravidla dopíšu něco příště. ID.

  Architektovi můžete zadat jednotlivé části samostatně. Např. pouze “První krok”, nebo “studii”. Anebo celý projekt zadat, jako “dům na klíč”, kdy se architekt postará o celý proces stavby domu od prvních skic po předání klíčů k hotovému domu (k tomu samozřejmě patří dohled nad odstraňováním závad po dokončení a případných pozdějších reklamací)

  Tip architekta: jak můžete začít sami

  Můj úžasný dům

  Postavit dům, úžasný, vzrušující, okouzlující. Jak to udělat? Jak udělat, aby váš dům byl krásný, aby jste po něm toužili každý den, aby se vám neokoukal, aby vás nenudil, aby to bylo “ono”, přesně tak, jak jste si to představovali. Aby každé návštěvě spadla brada už ve dveřích, jaký máte dům.

  Zdá se, že na internetu lze nalézt vše. Projekty domů, reportáže magazínů či inspirace z architektonických ateliérů ze všech koutů světa. A zadarmo. Nějaký čas jste také jistě věnovali tomuto médiu. A jistě jste narazili na spoustu „úžasných“ věcí a nápadů, ale je toho hodně a zjistili jste, že se v tom začínáte ztrácet. že jste nenašli nic, co by vám skutečně „sedlo“. A to je dobře. Protože váš dům, který bude opravdu váš má teprve vzniknout. Dům v sobě spojuje člověka, co on přináší a místo, co nabízí a poskytuje. Architekt tyto dva elementy zachycuje a zhmotňuje ve svém návrhu a později ve stavbě domu. A pokud mluvíme o domě, musíme se zmínit o zahradě. Zahrada, jako vnější prostor, ale také jako nutný protipól domu. Proto je důležité současně s domem myslet také na zahradu a jak tyto dva elementy harmonicky propojit.

  Kde začít? Jak bud můj dům vypadat?

  Na chvíli odsedněte od počítače, dejte na stranu všechny časopisy a katalogy a vezměte si čistý list papíru. Začněte si naslouchat a svoje pocity popisovat. Jak se chcete doma cítit? Jaké to doma chcete mít? Co od tohoto místa očekáváte?  Co má splňovat? Např. veselé-hravé, nebo pohodlné-klidné, nebo praktické, atd. Jistě máte nějaké oblíbené fotografie, nebo obrazy, které zachycují určitou atmosféru. Jako např. podzimní les, který zachycuje barevné žloutnoucí listí, mokré, lesklé kameny v potoce. Třeba obrázek nočního města, které je potemnělé s mnoha barevnými světly a odlesky. Z těchto zdrojů „vytáhnete“ určitého ducha, který by se měl propsat do vašeho domu. S domem to je jako s vaším oblíbeným obrazem, fotografií, sochou v ateliéru, nebo jiným dílem. Jednou je uvidíte a musíte na ně stále myslet, vracíte se k nim a s údivem znovu a znovu objevujete něco nového. Nikdy vás nenudí. To bylo o vás.

  A co „místo“, kde bude můj dům stát?

  Tedy skutečné místo, kde bude můj dům stát. S místem to je podobné. Také, když se před něho postavíte, začnou k vám zaznívat pocity, co by se tam asi hodilo. Něco jiného je novázástavba a něco jiného je prostředí prvorepublikových vil. Co mi umožňuje? Co mi nabízí? A začne diskuze. Diskuze mezi vámi (architektem) a místem, ze které postupně vznikne dům. Dům, který vás bude přitahovat, bude vás bavit a především bude vaším domem. (Poněkud úmyslně jsem zde vynechal zřejmou část zadání-tu praktickou. Na vaší straně to je třeba, kolik chci, nebo můžu utratit, jak velký chci dům mít, kolik a jaké má mít místnosti. Co všechno chci uvnitř dělat apod. Na straně místa jsou samozřejmě také praktické záležitosti. Kolik prostoru mohu zastavět, jak může být dům vysoký, jistě vyjmenujete mnoho dalších.) Toto je cesta, která vede k vašemu domu.

  architekti? To je na této cestě váš průvodce. Když pominu, to že má kvalifikaci, tak vládne některými důležitými vlastnostmi.

  • To je váš spojenec, jakési médium mezi vámi a místem, které jste si vybrali. Záleží hodně na něm a vztahu s vámi, aby z něho toho „ducha místa“ dostal a propsal do vašeho domu.
  • Také po této cestě už mnohokrát šel, takže ví „kudy“.
  • A protože architekt je „třetí“ osoba, tak přehlédne celou situaci z většího nadhledu a dokáže od začátku až dokonce udržet dům jako celek, i když se zdá, že s tolika všemožnými věcmi, které do něho mají přijít, to není možné.