Přeskočit na obsah

jak udělat, aby váš dům byl opravdu váš

  Dům, jako vytvoření míst.

  O místech ve vašem domě

  • Pokoje, ložnice, kuchyně, jídelny, knihovny, koupelny, šatny…
  • Místa “mezi”: chodba, hala, schodiště. Mohlo by se zdát, že to jsou prostory, které jsou pouze nutností, ale budete tudy procházet několikrát denně a bude záležet na tom, jak budou vyřešena.
  • Místa v “místnosti”: nika, sezení u okna, barový pult. Nika, arkýř. Je to jakýsi polosoukromý – krytý prostor uvnitř jiného prostoru. Je to např. místo v nice u okna, kde jste v místnosti – třeba v obývacím pokoji, ale přitom požíváte určitého soukromí ve skrytu svého místa. Zároveň jste na hranici prostorů – přímo světů. Vnitřního a vnějšího. Lavice v kuchyni. Proč kuchyně, tak přitahuje? Je to “pec”, která tak přitahuje.
  • Místa “na hranici”: sezení u okna, lavička na zápraží. Místa na hranici, tedy na hranici mezi různými prostory mají zvláštní kouzlo, kde člověk je částečně ve skrytu a bezpečí svého příbytku a přitom se mu může těšit z prostoru, tam venku. Místa se netýkají pouze návrhu nového domu, ale i rekonstrukce bytu, nebo domu.
  • Místa “vně”: vstup domu, terasa, zákoutí s ohništěm. Vstup do domu. Místo, kde vcházíme do domu. Místo, kde architekt propojuje dva světy. Toto místo je vnějším bodem vašeho domu. Bodem, který má přitahovat a vítat své obyvatele. Jinak je jen otvorem ve zdi.
  • Místo jen pro sebe, zákoutí, útočiště. Ale jistě chcete mít ještě jiná místa, než ta běžně známá. Určitě chcete, aby děti měli svůj pokoj – místo svého soukromí. Také možná pokoj pro návštěvy. Udělejte si místo také pro sebe. Nemusí to být celý pokoj, alespoň kout se stolkem a knihovnou, který bude jenom váš. To je ta “pracovna, dílna” pro něj. Pro ni to bude možná ložnice, kde bude mít svůj kout, možná koupelna, anebo místo v arkýři v obývacím pokoji. To jsou vůbec přitažlivá místa. Arkýř, lavička na zápraží, okno s výhledem. Jsou to místa na hranici, místa poskytující bezpečí přístřeší, ale skýtající pohled do ven – za hranici. Na tyto aspekty je nutné dbát také při návrhu interiéru.
  • Místa “po ruce”: To jsou všechny ty komory spíže, šatny, technické místnosti, prádelny. Dobrovolně se zde asi nebudete chtít zdržovat, ale dobře vyřešená místa “po ruce” přidají na pohodlí pobytu ve vašem domě.

  Místo, není jen ohraničený prostor.

  Jsou to věci a technologie, jako zařízení a nábytek, přítomnost zdroje elektrické energie, vody, které dávají místu určitého ducha a spoluutváří dům. A je to především světlo – přírodní i umělé, které utváří charakter prostředí.

  Pozor!

  Příliš pokročilých technologií, jako je např. “inteligentní dům” může znamenat, že nad domem převezmou vládu ony. Že ony budou řídit vás a ne vy dům.

  Ingredience místa

  Místa mají své ingredience. To, co je utváří.

  Například: Vstup do domu

  a) 2-3 schody

  Dům není zem (v rovině se zemí). Dům je nad zemí. Dům není vysoko nad zemí. Dům je jen tak vysoko nad zemí, aby přehlédl své nejbližší okolí ze kterého povstává. Dům je nad zemí tak akorát. Asi tak dva až tři schody.

  A až řeka vylije se z břehů a dvůr můj zaplaví,
  ať obydlí mé suché zůstane, ty 2-3 schody proudu se postaví,
  když nic horšího už se nestane

  b) Něco nad hlavou

  Vstup do domu je již místem pod ochranou domu. Už se nachází na mém území. A stříška nad hlavou mě kryje v místě, kde se dům otevírá světu. (A taky na mě nebude pršet, až budu hledat klíče)

  c) Práh

  Práh je hranicí.

  Když dveře otevřou se a dům můj otevře se světu,
  práh jediný ho zastaví, aby nezaplavil i mou tetu.
  V letu. Jednou jí sám smetu.

  d) Pár kroků

  Dům, aby prostor kolem sebe měl, aby hranice nebyla ostrá a aby pozvolna svět vstupoval do vašeho bytu.