Přeskočit na obsah

4 základní předpoklady, aby realizace vašeho domu nebyl průšvih.

  Jistě víte, že stavba domu bude skýtat mnohá rizika, ale stejná rizika na vás čekají již mnohem dříve a vy je můžete snadno přehlédnout. Protože např. již v průběhu návrhu domu budete rozhodovat o věcech, které později už nepůjdou změnit. Bude tedy záležet na tom, aby jste

  1/ Návrh domu

  Vytvoření vašeho ideálního domu je tím nejdůležitějším, co teď máte udělat. Jaké budete mít  v domě místnosti a jak na sebe budou navazovat. Jak se budou propojovat. Často se zapomíná na místa komunikace-chodby, schodiště, vstupní haly. Těmito místy budete procházet každý den a je důležité aby byly správně navrženy.

  Jaký bude mít dům styl, kam se bude otevírat a kam naopak obracet zády. To jsou základní části, které budou váš dům utvářet a ty budou určovat, jak se budete doma cítit. Tyto věci už později nezměníte.

  Dobře dům vytvořit, vyřešit dispozice. Navrhnout tvar a velikost. Pokud tuto část neuděláte co nejlépe, váš dům nebude podle vašich představ a vy si budete muset zvykat na to, že to není úplně ono.

  2/Projekt domu

  Vyřešit všechny technické souvislosti, navrhnout rozvody instalací, vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, topení, případně klimatizace, rekuperace, bezpečnostního zařízení, inteligentních instalací. Pokud tuto část neuděláte co nejlépe, vystavujete se riziku, že kterákoliv tato část nebude správně fungovat, nebo bude kolidovat s jinou. Do domu vám může zatékat, vznikat praskliny, případně černat rohy.

  3/ Výběr dodavatele/dodavatelů

  Abyste si vůbec mohli vybrat dodavatele, kteří vám dům budou stavět, musíte jim poskytnout podrobné informace o množství, kvalitě a technologiích, které mají dodat. Tomu se říká specifikace prací a dodávek a výkaz výměr. Bez těchto dvou dokumentů nebudete moci srovnat jednotlivé nabídky, protože nebude přesně jasné, za co máte zaplatit.

  4/ Kontrola realizace stavby

  Bez důsledné kontroly vám sebelepší plány nezaručí, že dílo bude provedeno, tak jak jste si představovali, přáli a jak očekáváte.

  Nakonec už zbývá jen uvést dům do provozu, vyzkoušet, že vše správně funguje.

  Postavit dům malý nebo velký je komplexní a složité dílo, kde se prolínají nejrůznější profese, materiály a technologie, které velmi často vyžadují speciální zacházení. Závěrečná fáze je vše řádně dokončit. A tedy odstranit všechny drobné závady a nedodělky.