Finále se blíží – hruška již nabývá své konečné podoby

Montáž hliníkového pláště dřevěné přístavby domu.

novinky