Duchampovský objekt


DA063 6 + 1 + 2garáž
1 zastavěná plocha 157 m2
2 užitná plocha 215 m2
3 rozměry 10 x 10 m

Moderní městská vila v Praze. Pohled na dům s plochou střechou, jako na objekt, sochu. Dům ztrácí svůj známý tvar. Není možné se opřít o vlastní zkušenost s „domem“. Dům nenechá pozorovatele sklouznout do stereotypu a musí na něho pohledět jako na celek, bez zkušenosti, potom teprve k němu dům může promluvit.

DA063 Dispozice
1
2
3
 
Situace v zástavbě

Zobrazení domu v souvislosti s okolím. Dům zachovává objem i rytmus sousední zástavby
 

 

Domy p r o j e k t y Studie